VIF2006/4

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Vides ministrija

Iepirkuma atbildīgā persona:

G. Kārkliņš

Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem – G. Kārkliņš, tel. 7845111.

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

VIF2006/4

Iepirkumarn publicēšanas datums: 2006.rn gada 9. novembris plkst. 10:00

Iepirkuma nosaukums:

Auto noma

Piedāvājuma iesniegšanas


vieta:

Rīga, Ģertrūdes iela 10/12, LV– 1010

termiņš:

2006. gada 17. novembris plkst. 10:00

norāde:

Par auto nomu

Samaksas kārtība:

100% pēc katras auto nomas

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām.

Visām cenām ir jābūt norādītām latos ar un bez PVN.

Pasūtamo preču īss apraksts:

Auto nomas pakalpojumu minimālās prasības:
  • vidējās klases automašīna (B vai C)
  • vidējais benzīna patēriņš ne vairāk par 7 l uz 100 km
  • automašīnas vecums ne lielāks par 3 gadiem vai nobraukts ne vairāk par 100 000km
  • pašrisks 0 LVL zādzību un bojāšanās gadījumā
  • Piegāde/Nodošana iespējama Rīgas centra robežās bez papildus samaksas
  • automašīna ir aprīkota ar radio, pasīvo drošības sistēmu
  • automašīna ir aprīkota ar benzīna motoru.
Auto nomas pakalpojumi ir jāsniedz 2006. gadā – plānotais auto nomas pakalpojumu izmantošanas skaits 2006. gadā ir aptuveni 15 atsevišķas dienas Latvijas teritorijā.rnrnPiedāvājumā norādiet auto nomas cenu uz vienu dienu (24 stundām), ieskaitot visus nodokļus un citus maksājumus.

Piedāvājuma derīguma laiks:

91 diena, sākot no piedāvājuma iesniegšanas brīža

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu sabiedrība apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (piedāvājumi var ietvert papildus pakalpojumus).


Iepirkuma rezultāts:
Iesniegto piedāvājumu skaits:3
Uzvarētājs:SIA "F" (Car4rent)
Līgumcena:Ls 25 par vienu automašīnas nomu dienā
(Maksimālā līguma summa ne vairāk kā Ls 10 000 četru gadu laikā)