lv en
Home
Email

Sākumlapa / Sākums / Jaunumi

24.03.2023 - MATRYCS. Projekta partneri tiekas projekta ieviešanas sanāksmē

Laika posmā no 2023.gada 21. līdz 22.martam, Fonda komanda piedalījās projekta MATRYCS ieviešanas sanāksmē.

16.03.2023 - COM RES ieinteresēto pušu forumi iezīmē ceļu atjaunojamās enerģijas kopienām

COME RES projekta ietvaros sagatavota faktu lapa nr.4., kas sniedz ieskatu par galvenajām diskusijām un secinājumiem astoņos ieinteresēto pušu forumos.

16.03.2023 - COME RES NOSLĒDZOŠĀS REKOMENDĀCIJAS POLITIKAI īstermiņa rīcības ilgtermiņa vīzijas sasniegšanai

COME RES projekta ietvaros sagatavots politikas pārskats nr.4., kurā ir sniegti kopējie vispārīgie un partnervalstīm raksturīgie noslēdzošie secinājumi un rekomendācijas rīcībpolitikai, kuras tika sagatavotas, pabeidzot COME RES projektu.

07.03.2023 - RoundBaltic diskusija par energoefektivitātes pasākumu ieviešanu pašvaldībās Vidzemes reģionā

2023.gada 2.martā Latvijas Vides investīciju fonds sadarbībā ar RoundBaltic projekta partneriem organizēja tiešsaistes apmācības semināru/diskusiju par privātā finansējuma piesaiste ilgtspējīgas energoefektivitātes finansēšanai - Nākamie soļi publiskā sektora energoefektivitātes pasākumu finansēšanā. Pasākumā kopumā piedalījās vairāk nekā 60 reģistrēto dalībnieku no valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī no privātā sektora un pakalpojumu sniedzēji.

28.02.2023 - COME RES. Atjaunojamās enerģijas kopienu attīstības veicināšana Eiropā

COME RES projektam nosledzoties sagatavota  publikācija, kurā ir uzsvērta bagātīgā pieredze, uz kuru var paļauties, un inovatīvie risinājumi vietējā un reģionālajā līmenī, kā arī to elementu vieglā pielāgojamība citiem reģioniem un tālāknodošanas iespējas, tādējādi veicinot noturīgākas un iekļaujošākas energosistēmas izveidi.drukāt lapu