lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Iniciatīvas Viedās finanses viedajām ēkām ieviešanas veicināšana Baltijas reģionā – Polijā, Latvijā un Dānijā - RoundBaltic

Iniciatīvas Viedās finanses viedajām ēkām ieviešanas veicināšana Baltijas reģionā – Polijā, Latvijā un Dānijā - RoundBaltic

Projekta norises laiks

01.09.2020. – 31.08.2023. (36 mēneši)

Projekta mērķis

Projekta “RoundBaltic” galvenais mērķis ir nodrošināt ietvaru energoefektivitātes investīcijām, t.sk. dialoga veidošana un aktivitāšu veicināšana saistībā ar iniciatīvu “Viedās finanses viedām ēkām” un finanšu pīlāriem: efektīvāka publisko līdzekļu izmantošana, palīdzība projektu attīstībai un riska mazināšana.

Projekta galvenās aktivitātes

 • 7 apaļā galda diskusiju izveidošana - 3 nacionālu, 4 reģionālu par energoefektivitātes finansēšanas iespējām;
 • 1 nacionālās, 2 reģionālās politikas dokumentu izstrāde, kas izriet no apaļā galda diskusijām;
 • Apmeklētas sadarbības partneru nacionālās apaļā galda diskusijas partnervalstīs Kopenhāgenā un Varšavā.
 • Apaļā galda diskusijās iesaistīto galveno ieinteresēto personu skaits, jo īpaši no finanšu nozares;
 • Projekta ierosinātie ieguldījumi ilgtspējīgā enerģijā (miljonos euro);
 • Projekta radītais primārās enerģijas ietaupījums (GWh / gadā);
 • Projekta ierosinātā siltumnīcefekta gāzu emisijas (tCO2-ekv / gadā) un / vai gaisa piesārņotāju (kg /gadā) samazināšana (papildus pozitīvā ietekme).

Projekta budžets

Kopīgais projekta budžets EUR SIA „Vides investīciju fonds” projektā piedalās kā projekta partneris ar plānoto projekta budžetu 213 368,75 EUR

Projekta vadošais partneris:

 • Energy Consulting Network A/S (Ltd.) (Dānija)

Projekta partneri:

 • Gate 21 NGO (Dānija)
 • National Association “Respect for Energy and the Environment” SAPE-POLSKA (Polija)
 • SIA Vides investīciju fonds (Latvija) 

Papildus informācija:

Zane Bilzēna, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

Horizon2020/Apvārsnis2020drukāt lapu