lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Aprites ekonomikas attīstības sekmēšana caur inovatīvu iepirkumu un kapacitātes celšanas aktivitātēm (Circular PP)

Aprites ekonomikas attīstības sekmēšana caur inovatīvu iepirkumu un kapacitātes celšanas aktivitātēm (Circular PP)

Projekta norises laiks

01.09.2017. – 01.09.2020. (36 mēneši)

Projekta apraksts

Circular PP projekts paredz kapacitātes celšanas aktivitātes visos ar aprites iepirkumu (zaļo publisko iepirkumu) saistītajos posmos, apskatot kā vides tā arī sociālos aspektus iepirkuma procedūrā  un  cieši sadarbojoties ar  mazajiem un vidējiem uzņēmējiem.

Projekta darbības tiks organizētas 5 lielās darba grupās:

 1.       Projekta vadība.
 2.       Aktuālās situācijas identifikācija cirkulāro iepirkumu jomā Baltijas Jūras reģionā.
 3.       Kapacitātes veicināšanas aktivitātes.
 4.       Cirkulāro iepirkumu sagatavošana.
 5.       Projekta komunikācijas aktivitātes.

Projekta aktivitātes tiek īstenotas 7 valstīs - Latvijā, Krievijā, Polijā, Nīderlandē, Zviedrijā, Somijā un Dānijā.

Projekta mērķis

Sekmēt pašvaldību, valsts iestāžu kā arī tirgus spēlētāju  kapacitāti  caur publisko iepirkumu veicināt aprites ekonomikas attīstību Baltijas Jūras reģiona valstīs.

Projekta galvenās aktivitātes

Projektā paredzēto pasākumu koordinācija Latvijā:

-          Tehniskais atbalsts pašvaldībām iepirkuma dokumentu sagatavošanā un iepirkumu realizācijā.

-          Apmācību organizēšana valsts un pašvaldību iepirkumu speciālistiem.

-          Konsultācijas Latvijā esošo bērnudārzu un skolu mēbeļu ražotājiem par risinājumiem kā pielāgot produktu, lai varētu piedalīties pašvaldību iepirkumos, kuros ir integrēti aprites ekonomikas kritēriji.

-          Zinātniskā publikācija par aprites iepirkumu praksi valsts un pašvaldību iepirkumos.

-          Lekcijas Universitātēs par aprites iepirkumiem.

Projekta rezultātu izplatīšana valsts iestādēs un pašvaldībās visā Latvijā.  

Projekta budžets

Plānotais projekta budžets 2 453 620 EUR SIA „Vides investīciju fonds” projektā piedalās kā projekta partneris ar projekta budžetu 225 388 EUR.

Projekta partneri

Vadošais partneris:

 1.     Alborgas pašvaldība  (Dānija)

Projekta partneri, kuri pārstāv  enerģētikas aģentūras, vides aģentūras, pētniecības – konsultāciju institūtus, reģionālās pašvaldības un ministrijas:

Projekta partneri:

 1.     Malmo pašvaldība (Zviedrija)
 2.     Sanktpēterburgas Ekonomikas augstskola (Krievija)
 3.     Alborgas Universitāte ( Dānija)
 4.     Ziemeļdānijas ES-Birojs (Dānija)
 5.     Somijas Vides institūts (SYKE) (Somija)
 6.     Nīderlandes Infrastruktūras un vides ministrija (Rijkswaterstaat, Nīderlande)
 7.     Žešovas Reģionālā attīstības aģentūra (Polija)

 

Projekta partneri no Latvijas:

 1.   SIA Vides Investīciju fonds (Latvija)
 2.   Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (Latvija)

 

Papildus informācija: Zane Bilzēna, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

Circular PP projekts ir saņēmis Eiropas Savienības Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam. finansējumu saskaņā ar līguma Nr. R049

 Projekta mājas lapa: (Izstrādes stadijā)

 drukāt lapu