lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Atbalsta veicināšana vēja enerģijas izmantošanai sauszemes vēja enerģijas ziņā mazattīstītos reģionos (WinWind)

Atbalsta veicināšana vēja enerģijas attīstībai sauszemes vēja enerģijas izmantošanas ziņā mazattīstītos reģionos (WinWind)

Projekta norises laiks

01.10.2017. – 31.03.2020. (30 mēneši)

Projekta apraksts

WinWind projekts paredz īstenot pasākumus, lai veicinātu plašu akceptējamību un atbalstu sauszemes vēja enerģētikas un videi Ilgtspējīgai attīstībai. Būtiski, WinWind projektā akceptējamība tiek saprasta plašā nozīmē, tā ir:

 1.      sociāli politiskā akceptējamība no lēmumu pieņēmēju, sabiedrības mērķgrupu, pārvaldes institūciju puses,
 2.      akceptējamība no pašvaldību un vietējo iedzīvotāju kopienu puses, un
 3.      tirgus akceptējamība no investoru un patērētāju puses.

Projekta aktivitātes tiek īstenotas  6 valstīs - Vācijā, Itālijā, Latvijā, Norvēģijā, Polijā un Spānijā.

Projekta mērķis

Veicināt sauszemes vēja enerģētikas attīstību tajās valstīs un to reģionos, kuri līdz šim ir uzskatāmi kā sauszemes vēja enerģijas izmantošanas ziņā mazattīstīti. Kā sauszemes vēja enerģijas izmantošanas ziņā nabadzīga valsts ir uzskatāma arī Latvija. Sauszemes vēja enerģētikas specifiskie indikatori Latvijā (2016.gadā) ir tikai 1.084 MW jaudas uz 1000 km2 valsts platības un 35.9 kW jaudas uz 1000 valsts patstāvīgajiem iedzīvotājiem.

Projekta galvenās aktivitātes

 1. Sauszemes vēja enerģētikas attīstības specifisko barjeru un akceptējamības problēmu pētījums. Galvenais tā uzdevums ir identificēt un novērtēt likumdošanas, institucionālos un politikas, kā arī cita veida, virzošos spēkus un barjeras, kuri ietekmē (atbalsta vai kavē) sauszemes vēja enerģētikas akceptējamību un tās attīstību, un parādīt dažāda veida ieguvumus, kuri rodas pateicoties vēja enerģētikas sauszemē attīstībai.
 2. Veicināt zināšanu veidošanu un palielināšanos par sauszemes vēja enerģētikas attīstības ilgtermiņa ietekmi kā uz sociāli ekonomisko attīstību, tā uz vides kvalitāti/ emisiju samazināšanu valsts un pašvaldību (vietējās kopienas) līmeņos, skatot šo ietekmi vēja enerģijas tehnoloģiju dzīves cikla perspektīvā.
 3. Identificēt labās prakses piemērus, pieejas un instrumentus ES valstīs, kuri ir sekmējuši sauszemes vēja enerģētikas akceptējamību un attīstību, tajā skaitā vietējo līdzdalību vēja enerģētikas attīstībai; novērtēt šos labās prakses piemēru pārneses un adaptācijas iespējas un potenciālu.
 4. Izveidot WinWind projekta nacionālo forumu un veidot aktīvu dialogu starp sauszemes vējaenerģētikas attīstībā iesaistītajām institūcijām, organizācijām un sabiedrības grupām. Izstrādāt priekšlikumussauszemes vēja enerģētikas attīstības veicināšanai.

Projekta budžets

Plānotais projekta budžets 2 124 462,50 EUR SIA „Vides investīciju fonds” projektā piedalās kā projekta partneris ar plānoto projekta budžetu 127 250,00 EUR.

Projekta partneri

Vadošais partneris:

 1.      Berlīnes Brīvās Universitātes Vides Politikas Pētījumu Centrs (Freie Universität Berlin (FUB)) - Vācija

Projekta partneri, kuri pārstāv  enerģētikas aģentūras, vides aģentūras, lietišķās pētniecības – konsultāciju institūtus, reģionālās pašvaldības:

 1.      Seecon Ingenieure (SEECON) - Vācija
 2.      Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) – Itālija
 3.      Ecoazioni (ECOAZIONI) – Itālija
 4.      Center for International Climate and Environmental Research (CICERO) – Norvēģija
 5.      Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) – Norvēģija
 6.      Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE) – Polija
 7.      ECORYS - Spānija
 8.      Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER) - Spānija
 9.    ICLEI  Eiropas sekretariāts (ICLEI) - Vācija

Projekta partneri no Latvijas:

11.  Latvijas Vides investīciju fonds (LVIF)

12.  Fizikālās Enerģētikas institūts (FEI)

Papildus informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

WinWind projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ finansējumu saskaņā ar līguma Nr. 764717.

 

Projekta WinWind mājas lapa: http://winwind-project.eu/

 drukāt lapu