lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Termālās enerģijas resursu modelēšanas un optimizācijas sistēma (THERMOS)

Termālās enerģijas resursu modelēšanas un optimizācijas sistēma (THERMOS) 

Projekta norises laiks

2016. – 2019. gads (36 mēneši)

Projekta apraksts

THERMOS projektā tiks izstrādātas energoapgādes sistēmas kartēšanas metodoloģijas, programmatūra, un saistītie modelēšanas rīki, kas  pašvaldībām (un citām institūcijām, ieinteresētajām pusēm) palīdzēs  plānot, attīstīt, paplašināt un laika un finansu ziņā efektīvāk uzlabot pilsētas un tās tuvākās apkārtnes siltumapgādes un dzesēšanas sistēmas.

Projekta ietvaros plānots nodrošināt vietējos lēmumu pieņēmējus ar iespēju vieglāk noteikt atbilstošās pilsētas vietas un trasējumus dažāda tipa siltumapgādes sistēmām  pēc iespējas ātrāk un precīzāk -  ar automātisko jautājumu palīdzību -  par iespējamo siltumapgādes sistēmas konfigurāciju un izmaksām.

Šī pieeja lielā mērā samazinās plānošanas izmaksas, paātrinās procesus, kas pašlaik tiek saistīti ar siltumapgādes sistēmu izbūvi un atjaunošanu (t.i. dažādu atkārtotu analīžu, priekš izpētes, tehniski - ekonomiskā pamatojuma  izstrāde dažādām izvēles iespējām un trasējumiem). Tas arī ļaus nacionālo un reģionālo plānošanu balstīt uz tiem pašiem augstas precizitātes siltumapgādes sistēmas datiem, uz kuriem balstīti vietējo projektu attīstības procesi.

Projekta mērķis

Projekta virs mērķis ir Izstrādāt vispārēju metodoloģiju, lai varētu sagatavot ar enerģijas izcelsmes vietu saistītas enerģijas patēriņa datu kopas (siltumapgāde, dzesēšana, elektroenerģija).

Projekta apakš mērķis ir sagatavot metodes, datus un rīkus, kas ļautu pašvaldībām un citām ieinteresētajām pusēm veiktefektīvāku un detalizētāku, gan finanšu, gan laika ziņā, siltumenerģijas apgādes un dzesēšanas sistēmu attīstību Eiropā kā arī veicināt zema oglekļa emisijas siltumapgādes un dzesēšanas sistēmu ieviešanu Eiropā un jau esošo ātrāku renovāciju un uzlabošanu.

Projekta galvenās aktivitātes

 • Izstrādāta metodoloģija enerģijas ražošanas plānošanai balsoties uz lokālo enerģijas patēriņu.
 • Pilotprojektu pašvaldības nodrošinātas ar karšu komplektu, kas sagatavots balstoties uz izstrādāto metodoloģiju.
 • Modelēti Algoritmi, lai varētu veikt izstrādāto karšu analīzi un atbildēt uz jautājumiem, kas rodas siltumenerģijas sistēmu plānošanā lokālā, reģionālā un nacionālā līmenī.
 • Sagatavota brīvi pieejama programmatūra, kopā ar algoritmiem, kas apver specifisku ieinteresēto pušu vajadzības no Eiropas Savienības dalībvalstīm, tajā skaitā arī pilotprojektu pašvaldībām.
 • Pilotprojekta pašvaldība – Jelgavas pilsētas dome, Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra un SIA “Fortum Jelgava”. 

Projekta budžets

Plānotais projekta budžets ~ 2 902 480,00  EUR SIA „Vides investīciju fonds” projektā piedalās kā projekta partneris ar plānoto projekta budžetu 74 000,00 EUR.

Projekta partneri

 1.      Ilgtspējīgas enerģijas centrs / Centre Sustainable, Lielbritānija (Vadošais partneris)
 2.      Zinātnes tehnoloģiju un medicīnas imperiālā koledža / Imperial College of Science technology and medicine  (Lielbritānija)
 3.      Londonas pašvaldība / Greater London authority (Lielbritānija)
 4.      Londonas Islingtonas pilsēta (apkaime) / London Borough of Islington (Lielbritānija)
 5.      CREARA konsultanti / Creara Consultores SL (Spānija)
 6.      Ajuntament de Granollers / Ajuntament de Granollers (Spānija)  
 7.      Valsts enerģētikas aizsardzības pārvalde / Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA (Polija)
 8.      Varšavas pilsēta  / Miasto Stoleczne Warszawa (Polija)
 9.      Jelgavas pilsēta (Latvija)
 10.    Aalborgas universitāte / Aalborg Universitet (Dānija)
 11.    ICLEI  Eiropas sekretariāts / ICLEI – Local Governmnets for Sustainability (Vācija)
 12.    Vācijas enerģētikas aģentūra / Deutsche Energie-Agentur GMBH (Vācija)
 13.    Alba Iulia pašvaldība / Primeria Municipliului ui Alba Ioulia (Rumānija)
 14.    Cascais pašvaldība / Câmara Municipal de Cascais (Portugāle)
 15.    Rotterdamas pilsēta / Gemeente Rotterdam (Holande)
 16.    SIA Vides investīciju fonds (Latvija)

Papildus informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 


THERMOS projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ finansējumu saskaņā ar līgumu Nr. 723636.

Projekta mājas lapa:

 

 drukāt lapu