VIF2016/3

Audiovizuāla materiāla - informatīvas īsfilmas izstrāde par zaļo publisko iepirkumu aktualitāti Latvijā un Eiropas Savienībā

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 12-2, Rīga

Pārraudzība:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Iepirkuma atbildīgā persona:

Z. Bilzēna 
Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem – Z. Bilzēna, tel. 67845111. 

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

VIF2016/3

Iepirkuma publicēšanas datums: 2016. gada 20. jūlijs plkst. 15:00

Iepirkuma nosaukums:

Audiovizuāla materiāla - informatīvas īsfilmas izstrāde par zaļo publisko iepirkumu aktualitāti Latvijā un Eiropas Savienībā

Piedāvājuma iesniegšanas

 

vieta:

Rīga, Ģertrūdes iela 12-2, LV– 1010 vai pasts@lvif.gov.lv 

termiņš:

2016. gada 26. jūlijs plkst. 15:00

norāde:

Audiovizuāla materiāla - informatīvas īsfilmas izstrāde par zaļo publisko iepirkumu aktualitāti Latvijā un Eiropas Savienībā

Samaksas kārtība:

100% pēc darbu veikšanas, saskaņā ar nolikumu

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu (ne lielāku par 3 000 euro bez PVN), kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām. Visām cenām ir jābūt norādītām euro.

Iepirkuma nolikums:

Iepirkuma nolikums pdf formātā

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu sabiedrība apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (piedāvājumi var ietvert papildus pakalpojumus).


Iepirkuma rezultāts:
Iesniegto piedāvājumu skaits:  
Līgums ar uzvarētāju:  
Līgumcena: