VIF2016/2

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 12-2, Rīga

Pārraudzība:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Iepirkuma atbildīgā persona:

G. Kārkliņš 
Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem – G. Kārkliņš, tel. 67845111. 

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

VIF2016/2

Iepirkuma publicēšanas datums: 2016. gada 31. marts plkst. 10:00

Iepirkuma nosaukums:

EKII konkursu vērtēšanas energoefektivitātes eksperts

Piedāvājuma iesniegšanas

 

vieta:

Rīga, Ģertrūdes iela 12-2, LV– 1010

termiņš:

2016. gada 4. aprīlis plkst. 10:00

norāde:

EKII konkursu vērtēšanas energoefektivitātes eksperts

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām. Visām cenām ir jābūt norādītām euro ar un bez PVN.

Iepirkuma nolikums:

Iepirkuma nolikums pdf formātā

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu sabiedrība apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (piedāvājumi var ietvert papildus pakalpojumus).


Iepirkuma rezultāts:
Iesniegto piedāvājumu skaits: 2
Uzvarētājs: SIA "CAPO"; Ināra Škapare
Līgumcena: 75 euro bez PVN