lv en
Home
Email

Sākumlapa / Sākums / Informācija par kapitālsabiedrību

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. pantā minētās informācijas atspoguļošana:

1) vispārējā informācija:

a) kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti vismaz par pēdējiem pieciem gadiem  - publicēts tīmekļa vietnē http://www.lvif.gov.lv

b) veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi) vismaz par pēdējiem pieciem gadiem - publicēts tīmekļa vietnē http://www.lvif.gov.lv

c) informāciju par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms) vismaz par pēdējiem pieciem gadiem - publicēts tīmekļa vietnē http://www.lvif.gov.lv

 

2) kapitālsabiedrības izstrādātie pārskati:

a) neauditētie pārskati - publicēti mājas lapā http://www.lvif.gov.lv

b) auditētie gada pārskati - publicēti mājas lapā http://www.lvif.gov.lv

 

3) cita informācija:

a) informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) - 100% pieder Klimata un enerģētikas ministrijai

b) informācija par organizatorisko struktūru - publicēts tīmekļa vietnē http://www.lvif.gov.lv

c) informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem - nav attiecināms uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds"

d) informācija par iepirkumiem - publicēts tīmekļa vietnē http://www.lvif.gov.lv

e) citu nozīmīgu informāciju, ja tā nav saistīta ar komercnoslēpuma izpaušanu - nav attiecināms uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds"

f) statūti

g) valdes nolikums vai cits tam pielīdzināms dokuments, kas regulē tās darbību - nav attiecināms uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds"

h) informācija par valdes locekļiem - publicēta tīmekļa vietnē http://www.lvif.gov.lv (padome nav izveidota)

i) informāciju par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem - publicēta tīmekļa vietnē http://www.lvif.gov.lv

j) atalgojuma politikas principus un informāciju par katra valdes un padomes locekļa atalgojumu - valdes locekļu atalgojums publicēts tīmekļa vietnē http://www.lvif.gov.lv

k) kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģiju un ziedošanas (dāvināšanas) kārtību - nav attiecināms uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds", jo nav paredzēta ziedošana (dāvināšana) un attiecīgi nav nepieciešama ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un kārtībadrukāt lapu