Gliemju audzēšana, apstrāde un izmantošana komerciālos nolūkos Baltijas jūras reģionā

Gliemju audzēšana, apstrāde un izmantošana komerciālos nolūkos Baltijas jūras reģionā, CB58, Baltic EcoMussel

Projekta norises laiks

2012.-2013. gads (24 mēneši)

Projekta apraksts

Jaunākie pētījumi liecina, ka gliemju audzēšanas komercializācija ir dzīvotspējīga un nodrošina izdevīgumu gan sociāli ekonomiskajā, gan vides jomā. Komerciālā gliemju audzēšana rada papildus ieņēmumu iespējas zivjsaimniecības uzņēmumiem, rada jaunas darbavietas, rada alternatīvu rūpnieciskām izejvielām biogāzes ražošanā u.c. jomās. Baltic EcoMussel projekts piedāvās galvenos soļus gliemju nozares komercializācijā, ļaujot darboties visā Baltijas jūras reģionā. Papildus projekts ietver stratēģisko analīzi, kas nodrošinās, ka komercializācija ir veikta efektīvā un ilgtspējīgā veidā.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir paātrināt gliemju audzēšanas komercializāciju Baltijas jūras reģionā, nodrošinot ar informāciju un instrumentiem, lai veicinātu investīcijas.

Projekta galvenās aktivitātes

Projekta budžets

Plānotais projekta budžets ~ 723 000 EUR. SIA „Vides investīciju fonds" projektā piedalās kā projekta partneris ar plānoto apjomu projektā 104 000  EUR (tai skaitā, pašieguldījums 10%).

Projekta partneri

Projektu finansē

Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IV A programmā "INTERREG IV A Programme 2007-2013" ar ERAF atbalstu

 

Projekta mājas lapa