VIF2011/1

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Iepirkuma atbildīgā persona:

G. Kārkliņš 
Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem – G. Kārkliņš, tel. 67845111. 

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

VIF2011/1 

Iepirkuma publicēšanas datums: 2011. gada 10. janvāris plkst. 16:00

Iepirkuma nosaukums:

Auto noma

Piedāvājuma iesniegšanas


vieta:

Rīga, Ģertrūdes iela 10/12, LV– 1010

termiņš:

2011. gada 21. janvārim plkst. 16:00

norāde:

Par auto nomu

Samaksas kārtība:

100% pēc katras auto nomas

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām. Visām cenām ir jābūt norādītām latos ar un bez PVN.

Pasūtamo preču īss apraksts:

Auto nomas pakalpojumu minimālās prasības:
  • vidējās vai mazās klases automašīna (B vai A)
  • vidējais benzīna patēriņš ne vairāk par 7 l uz 100 km
  • automašīnas vecums ne lielāks par 2 gadiem vai nobraukts ne vairāk par 100 000km
  • pašrisks 0 LVL zādzību un bojāšanās gadījumā
  • Piegāde/Nodošana iespējama bez papildus samaksas 1 km attālumā no Ģertrūdes iela 10/12, Rīga vai arī tiek nodrošināta bezmaksas automašīnas piegāde/aizvešana laika posmā no 7:00 līdz 23:00
  • iespēja vienlaicīgi iznomāt vismaz 3 mašīnas un kopējais pieejamo autmašīnu skaits ir virs 10 mašīnām, kas atbilst iepirkuma prasībām
  • automašīnas ir aprīkota ar pasīvo drošības sistēmu
Auto nomas pakalpojumi ir jāsniedz 2011. gadā – plānotais auto nomas pakalpojumu izmantošanas skaits 2011. gadā ir aptuveni 100 atsevišķas dienas Latvijas teritorijā. Piedāvājumā norādiet auto nomas cenu uz vienu dienu (24 stundām), ieskaitot visus nodokļus un citus maksājumus.

Piedāvājuma derīguma laiks:

91 diena, sākot no piedāvājuma iesniegšanas brīža

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu sabiedrība apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (piedāvājumi var ietvert papildus pakalpojumus).


Iepirkuma rezultāts:
Iesniegto piedāvājumu skaits: 4
Uzvarētājs: SIA "Preijers"
Līgumcena: Ls 20/diennaktī ieskaitot nodokļus par A klases mašīnu