VIF2010/7

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Vides ministrija

Iepirkuma atbildīgā persona:

G. Kārkliņš

Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem – G. Kārkliņš, tel. 67845111.

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

VIF2010/7

Iepirkuma publicēšanas datums: 2010. gada 29. novembris plkst. 17:00

Iepirkuma nosaukums:

Datora tehnikas iegāde

Piedāvājuma iesniegšanas


vieta:

Rīga, Ģertrūdes iela 10/12, LV– 1010

termiņš:

2010. gada 10. decembris plkst. 17:00

norāde:

Par datoru piegādi 

Samaksas kārtība:

100% samaksa pēc piegādes

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām. (Publisko iepirkuma likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā)

Visām cenām ir jābūt norādītām latos ar un bez PVN.

Pasūtamo preču īss apraksts:

UNDP finansējums

Trīs (3) portatīvo datoru piegāde:

 • cietais disks ne mazāks par 250GB 7200rpm
 • displeja izmērs ne mazāks par 15.6'' un maksimālā rezolūcija ne sliktāka par 1366 x 768 
 • MS Windows 7 English - 64 bit 
 • MS Office 2010 Home and Business English - 64 bit
 • Tildes birojs 2008 - 64 bit
 • svars ne lielāks par 2.8 kg 
 • operatīvā atmiņa vismaz 2 GB (DDR3 SDRAM - 1333 MHz vai labāka)
 • procesors - Intel Core i3, ne mazāk kā 2.26 GHz (Dual-Core) vai jaudīgāks
 • Wireless IEEE 802.11 b/g/n
 • Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 
 • DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM 
 • vismaz 3 gadu garantija
 • EC sertificēts

Latvijas finansējums

Četru (4) datoru piegāde ar sekojošām minimālajām prasībām:

 • Intel Core i5 procesors ar takts frekvenci ne mazāk kā 2.33 GHz (Dual-Core) vai jaudīgāks un ne mazāk kā 1333 MHz front side bus
 • operatīvā atmiņa vismaz 2 GB (DDR3 SDRAM - 1333 MHz vai labāka)
 • cietais disks ne mazāks par 100GB 7200rpm ar SATA 1.5 Gb/s
 • MS Windows 7 English Professional - 32 bit
 • MS Office 2010 Home and Business English - 32 bit
 • Tildes birojs 2008
 • DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM 
 • Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 
 • izmēri ne lielāki par 30 x 30 x 10 cm
 • vismaz 3 gadu garantija
 • EC sertificēts
 • http://www.eu-energystar.org vai līdzvērtīgi sertificēts, kas apliecina energotaupību

Trīs (3) LCD monitori ar sekojošām minimālajām prasībām:

 • displeja izmērs ne mazāks par 20''
 • maksimālā rezolūcija ne sliktāka par 1920x 1080
 • atjaunošanās laiks ne lielāks par 5ms
 • EC sertificēts 

Divu (2) portatīvo datoru piegāde ar sekojošām minimālajām prasībām:

 • cietais disks ne mazāks par 250GB 7200rpm
 • displeja izmērs ne mazāks par 15.6'' un maksimālā rezolūcija ne sliktāka par 1366 x 768 
 • MS Windows 7 English - 32 bit 
 • MS Office 2010 Home and Business English - 32 bit
 • svars ne lielāks par 2.5 kg 
 • baterijas darbošanās laiks ne mazāk par 5 stundām (6-cell Lithium Ion)
 • operatīvā atmiņa vismaz 2 GB (DDR3 SDRAM - 1333 MHz vai labāka)
 • procesors - Intel Core i3, ne mazāk kā 2.26 GHz (Dual-Core) vai jaudīgāks
 • Wireless IEEE 802.11 b/g/n
 • Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 
 • DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM 
 • vismaz 3 gadu garantija
 • EC sertificēts

Pārdevējam jābūt autorizētajam iekārtu pārdevējam Latvijā un jānodrošina servisa apkalpošana.

Piegādes termiņš ne ilgāk par 20 dienām

Piedāvājuma derīguma laiks:

91 diena, sākot no piedāvājuma iesniegšanas brīža

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu sabiedrība apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (pretendents piedāvājumu iesniedz par VISU APJOMU atsevišķi izdalot izmaksas UNDP finansētajam apjomam un Latvijas finansējumam).

Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pievieno apliecinājumu, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:
1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.


Iepirkuma rezultāts:
Iesniegto piedāvājumu skaits: 2
Uzvarētājs: A/s "Capital"
Līgumcena: 4580.44 (bez PVN)