JOMA

Kvalifikācijas prasības
Kvalifikācijas prasības EEZ FI un LR budžeta finansētā apakšprojekta „Jaunāko tehnoloģisko risinājumu sekmīga ieviešana vides projektu realizācijā" piesaistītajam ekspertam:

Izglītība - augstākā izglītība attiecīgajā jomā un vācu valodas zināšanas

Iesniedzamie dokumenti:

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - līdz 2010. gada 17. maija plkst. 16.00

Līguma izpildes termiņš - 2 mēneši

 

Darba uzdevums: Starptautiskās sadarbības veicināšana

Darba uzdevums EEZ FI un LR budžeta finansētā apakšprojekta „Jaunāko tehnoloģisko risinājumu sekmīga ieviešana vides projektu realizācijā" piesaistītajam ekspertam:

- Jaunāko tehnoloģiju apkopojums Vācijā vides tehnoloģiju jomā

- piedalīšanās Green Venture konferencē

- Starptautisko sadarbības partneru identificēšana un piesaiste

- Tulkot informatīvos materiālus vācu valodā