lv en
Home
Email

Sākumlapa / Sākums / Iepirkumi / 2010 / VIF2010/2

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Vides ministrija

Iepirkuma atbildīgā persona:

G. Kārkliņš

Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem – G. Kārkliņš, tel. 67845111.

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

VIF2010/2

Iepirkuma publicēšanas datums: 2010. gada 10. maijs plkst. 13:00

Iepirkuma nosaukums:

Ekspertu pakalpojumi

Iepirkuma metode: Iepirkums ar līgumcenu līdz Ls 3000 visam apjomam

Iepirkuma noteikumi:

Tiek meklēts eksperts ar sekojošām kvalifikācijas prasībām sekojošu darba uzdevumu veikšanai: 

Starptautiskās sadarbības veicināšana

 

Samaksas kārtība:

100% pēc  darba pabeigšanas 

 


Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu sabiedrība apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (piedāvājumi var ietvert papildus pakalpojumus).


Iepirkuma rezultāts:

Iesniegto piedāvājumu skaits: 1
Uzvarētājs: Dzintars Vjakse
Līgumcena: Ls 2 500


drukāt lapu