lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Viedā izpildes vadība efektīvas, ilgtspējīgas un iekļaujošas enerģijas izmantošanā (FORTESIE)

Viedā izpildes vadība efektīvas, ilgtspējīgas un iekļaujošas enerģijas izmantošanā (FORTESIE)

Projekta norises laiks

01.10.2022. – 30.09.2025. (36 mēneši)

Projekta apraksts

Apbūvēta vide ir atbildīga par ievērojamu daļu no mūsu enerģijas un resursu patēriņa: 50% no visiem iegūtajiem dabas resursiem, 30% no ūdens patēriņa, 40% no enerģijas patēriņa un 36% no siltumnīcefekta gāzu  emisijām ir saistīti ar būvniecības nozari. Eiropas Komisijas izstrādātā Renovācijas viļņa stratēģija nosaka mērķi līdz 2030.gada vismaz divkāršot renovācijas apjomu un sekot, lai renovācijas rezultātā tiktu panākta lielāka energoefektivitāte un resursu efektivitāte.

Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanai apbūvētā vidē FORTESIE projekts definē, ka tas ir sarežģīts process, kas prasa daudzlīmeņu iesaistīto pušu sadarbību

FORTESIE projekta laikā tiks īstenoti 8 atjaunošanas projekti, kas tiks pielāgoti konkrētu mērķa grupu vajadzībām. Renovācijas projektos tiks apvienoti mūsdienīgi būvniecības materiāli un tehnoloģiju komponentes (saliekamās fasādes, ēkā integrēti saules paneļi (BIPV), siltumsūkņi u.c.), inovatīvas digitālās tehnoloģijas mērījumu un pārbaužu veikšanai, kā arī pievilcīgi finansējuma modeļi (piemēram, līgumsaistības viedām izpildes garantijām, finansēšanas mehānismi, iesaistīšanās metodes, digitālā valūta -–“zaļie” eiro utt.), lai sekmētu  inženiertehnisko, iepirkuma un būvniecības līgumu ieviešanu.  FORTESIE projekta partnervalstīs realizēto renovācijas projektu pieredzi un rezultātus būs iespējams pārņemt un īstenot citās projekta valstīs. Īstenojot renovācijas projektus, tiks pētīta iespēja mainīt finansēšanas pieeju izmantojot Centrālās bankas digitālo valūtu, tiks izstrādātas rekomendācijas politikas plānošanas dokumentiem un finanšu mehānismiem, sagatavoti sadarbības biznesa modeļi, ņemot vērā visas ieinteresētās puses un ekonomiskos aspektus.

Projektā izveidotais tiešsaistes rīks piedāvās iespēju izvērtēt potenciālos renovācijas projektus.

Projekta mērķis

Pielietojot uz viedu veiktspēju balstītas garantijas līgumus un finansēšanas mehānismus, izstrādāt, demonstrēt, izvērtēt un definēt plaši atkārtojamus atjaunošanas projektus būvniecības nozarē, tādejādi sekmējot  ilgtspējīgu, iekļaujošu un efektīvu enerģijas patēriņu un Eiropas Komisijas izstrādātā renovācijas viļņa īstenošanu.

Projekta galvenās aktivitātes:

 • Veikt digitalizācijas un automatizācijas mērīšanu, pārbaudi un finansēšanu: viedie zaļie eiro līgumi;
 • Sagatavot integrētu renovācijas projektu risinājumus;
 • Realizēt 8 renovācijas projektus:

3.1. Muzejs - ēkas energoefektivitātes rādītāju uzlabošana (Grieķija);

3.2. Daudzdzīvokļu  ēku renovācijas projekti. Trīs virzieni – ēku renovācijas, inovatīvu tehnoloģiju izbūve, vienas pieturas aģentūras izveide (Spānija un Francija);

3.3. Mazizmēra mājsaimniecību ēku renovācijas projekti (Portugāle);

3.4. Ēku energoefektivitātes projekti māju apsaimniekošanas kooperatīviem (Portugāle);

3.5. Biroja ēku energoefektivitātes rādītāju uzlabošana (Grieķija);

3.6. Biroja ēku iekštelpu gaisa kvalitātes rādītāju uzlabošana. (Grieķija);

3.7. Ilgtspējīgas enerģijas patēriņš peldbaseinos (Polija);

3.8. Skolu ventilācijas sistēmu izbūve (Latvija).

 • Izstrādāt jaunus biznesa modeļus.
 • Sekmēt izpildes garantiju ieviešanu.

Projekta budžets

Plānotais projekta budžets 9 562 850.00 EUR SIA „Vides investīciju fonds” projektā piedalās kā projekta partneris ar plānoto projekta budžetu 96 525.00 EUR.

Projekta partneri

Vadošais partneris:

 1.      European dynamics Luxembourg SA (ED) - Luksemburga

Projekta partneri:

 1.      Ethnico metsovion polytechnion (NTUA) - Grieķija
 2.      450 (CCO2) -  Francija
 3.      Institute for european energy and climate policy stichting (IEECP) - Nīderlande
 4.      Smart innovation Norway AS – Norvēģija
 5.      Coopernico – cooperativa de desenvolvimento sustentavel CRL (COOP) – Portugāle
 6.      Gottfried wilhelm Leibniz universitatet Hannover (LUH) – Vācija
 7.      Fundacion ctic centro technologico para el desarrollo ne asturias de las technologias de la informacion (CTIC) – Spānija
 8.      VEOLIA servicios lecam sociedad aninima unipersonal (VEO) – Spānija
 9.    SENL Oktave (OKT) – Francija
 10.    T.G. Techniki monoprosopi I.K.E. (TGT) – Grieķija
 11.    Social open and inclusive innovation astiki mi kerdoskopiki etaireia (INCL) – Grieķija
 12.    Fundacion agencia local de la energia del nalon enernalon (ENE) – Spānija
 13.    Construcciones garcia rama sl (GAR) – Spānija
 14.    +48 Architektura spolka cywilna karol szparkowski kamil miklaszewski (+480 -  Polija
 15.    Power parity S.A. (GOP) – Portugāle
 16.    Associacao Just a change (JUST) – Portugāle
 17.    Asociacia poskytovatelov energetickych sluzieb (APES) – Slovākija
 18.    Energeticke centrum Bratislava (ECN) – Slovākija
 19.    Cordia monoprosopu AE (CRD) – Grieķija
 20.    Ministry of digital governance (GSIS) – Grieķija
 21.    Etaireia gia ton ellinismo kai filellinismo amke (EEF) – Grieķija
 22.    Dmina Gora Kalwareia (GKW) - Polija

Projekta partneri no Latvijas:

 1.    Latvijas Vides investīciju fonds (LVIF)
 2.    SIA “MESH Energopārvaldība” (MESH)
 3.    Ekonomikas Ministrija (DEE)

Papildus informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

FORTESIE projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ finansējumu saskaņā ar līguma Nr. 101080029

Projekta mājas lapa: http://fortesie.eu/ drukāt lapu