VIF2007/7

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Vides ministrija

Iepirkuma atbildīgā persona:

G. Kārkliņš

Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem – G. Kārkliņš, tel. 67845111.

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

VIF2007/7

Iepirkuma publicēšanas datums: 2007. gada 18. jūnijs plkst. 12:00

Iepirkuma nosaukums:

Kondicionētāja piegāde un uzstādīšana

Piedāvājuma iesniegšanas


vieta:

Rīga, Ģertrūdes iela 10/12, LV– 1010

termiņš:

2007. gada 25. jūnijs plkst. 12:00

norāde:

Kondicionētāja piegāde un uzstādīšana

Samaksas kārtība:

10% avanss un 90% pēc piegādes

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām.

Visām cenām ir jābūt norādītām latos ar un bez PVN.

Pasūtamo preču īss apraksts:

Viens kondicionētājs ar sekojošām minimālajām prasībām:

Vispārīgā informācija:
 • Sistēma: Split sistēmas kondicionētājs
 • Dzesēšanas jauda: vismaz 5 kW
 • Gaisa plūsma: vismaz 700 m3
 • Gaisa attīrīšana: katalītiskais filtrs, putekļu filtrs, jonizātors, filtri izņemami un tīrāmi
 • Citas prasības: antikoroziju pārklājums, tālvadības pults
 • Iekšējā bloka krāsa: Balts
 • Iekārtas garantijas termiņš: vismaz 24 mēneši
 • Iekārtas piegādes un uzstādīšanas BEIGU termiņš: 2007. gada 6. jūlijs
Kondicionētāja uzstādīšanas prasības un norādījumi:
 • Objekta vieta: Rīga, Ģertrūdes iela 10/12
 • Stāvs: 1 stāvs (augstais virs puspagraba)
 • Sienas: viena mūra siena aptuveni 50cm biezumā
 • Kondicionētāja izvietojums: pēc shēmas

Piedāvājumā obligāti ir jāiesniedz:
 • iekārtas detāls apraksts un pārdoto iekārtu skaits Latvijā
 • iekārtas cena un uzstādīšanas izmaksas
 • iekārtas garantijas laiks

Piedāvājuma derīguma laiks:

91 diena, sākot no piedāvājuma iesniegšanas brīža

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu sabiedrība apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (piedāvājumi var ietvert papildus pakalpojumus).


Iepirkuma rezultāts:
Iesniegto piedāvājumu skaits:
3
Uzvarētājs:
bez rezultāta
Līgumcena:
nav