Zaļais iepirkums pašvaldībās, lai sasniegtu energoefektīvu rezultātu (PRIMES)

Zaļais iepirkums pašvaldībās, lai sasniegtu energoefektīvu rezultātu (PRIMES)

SIA "Vides investīciju fonds” uzsācis programmas „Intelligent Energy Europe” finansētā projekta "Zaļais iepirkums pašvaldībās, lai sasniegtu energoefektīvu rezultātu" saīsināti PRIMES, (angļ.val." Procurement in Municipalities focusing on Energy Efficient Solutions") ieviešanu.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt un sekmēt pašvaldību kapacitāti Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) principa ieviešanā, pašvaldībās veiktajos iepirkumos pakalpojumu un preču iegādē, sniedzot apmācības dažādos zaļā publiskā iepirkuma sektoros:

Projekta galvenās aktivitātes:

Projekta ilgums ir 36 mēneši, no 2013. gada 1. novembra – 2016. gada 31.oktobrim.

Plānotais projekta budžets ir ~1639121, kur SIA „Vides investīciju fonds”  piedalās kā projekta partneris ar plānoto apjomu projektā 87 796 EUR (tai skaitā, pašieguldījums 25 %).

Projekta partneri :

The Municipality of Holbaek – Dānija (Vadošais partneris)

ECNetwork – Dānija

Energy Cluster Zealand (ZEA) - Dānija

Blekinge Tekniska Hogskola - Zviedrija

Energy Agency for Southeast Sweden – Zviedrija

Lansstyrelsen i Kronberg Lan – Zviedrija

REA North – Horvātija

United Nations Development Programme (UNDP) - Horvātija

ARE Liguria – Itālija

ANCI Liguria – Itālija

Local Government for Sustainability (ICLEI) – Vācija

SIA Vides investīciju fonds - Latvija

Rhonalpenergie-Environment – Francija

 

Projektu finansē: