lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā

Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā  (BalticFlows)

Projekta norises laiks

2013. – 2016. gads (36 mēneši)

Projekta apraksts

Baltic Flows projekts vērst uz lietus ūdens plūsmas monitoringu un uzraudzību Baltijas jūras sateces baseinā. Dabiskā vidē lietusūdeņi satek strautos un upēs, savukārt pilsētvidē spēcīgas lietusgāzes visbiežāk izraisa plūdus. Neskatoties uz dažādajiem ūdens plūsmas ceļiem, jūra ir tā vieta, kur gadu gaitā lietus ūdens nonāk. Ziemeļeiropā esošā Baltijas jūra ir lietusūdeņu no dažādu strautu, upju un pilsētvides vienotais sateces baseins. Takā jūras sateces baseina krastos atrodas dažādas valstis, tad Baltijas jūru skar dažādas nacionālās politikas un apsaimniekošanas aktivitātes.

Projekts fokusējas uz Baltijas jūras sateces baseinā esošajiem strautiem, upēm un pilsētām, ne uz pašu jūru. Tas ir vērsts gan uz pilsētvides lietus ūdeņu monitoringu un pārvaldību, gan uz ūdens izkliedētā piesārņojuma slodzes uzraudzību lauku apvidos.

Projekta mērķis

Ilgtspējīga un konkurētspējīga lietusūdeņu monitoringa un apsaimniekošanas sistēmas izveide, kas ietver sevī katras partnervalsts lietusūdeņu uzraudzības metožu izpēti, izmantoto tehnoloģiju pielietojumu un konkurētspēju, iedzīvotāju līdzdalības veicināšanu, kā arī labās prakses un priekšlikumu apkopojumu.

Projekta galvenās aktivitātes

 • Sadarbības klastera tīkla izveide katrā projekta partnervalstī.
 • 2 atvērto semināru organizēšana klāsteru dalībniekiem.
 • Analīze par reģionu potenciālu pilsētvides lietusūdeņu apsaimniekošanā.
 • Pētījums par pilsētvides miniatūro lietus ūdens monitoringa tehnoloģiju pieprasījumu un izaicinājumiem.
 • Katalogs par pētniecības un tehnoloģiju piedāvājumu/pieprasījumu pilsētvides lietusūdeņu apsaimniekošanā.
 • Pētījums par jaunākajām zināšanām pilsētvides lietusūdeņu apsaimniekošanā.
 • Pētījums par iedzīvotāju iesaisti lietus ūdeņu monitoringa veikšanā.
 • Analīze par reģionu potenciālu difūzo slodžu lietusūdeņu apsaimniekošanā.
 • Pētījums par starutu un upju miniatūro lietus ūdens monitoringa tehnoloģiju pieprasījumu un izaicinājumiem.
 • Katalogs par pētniecības un tehnoloģiju piedāvājumu/pieprasījumu difūzo slodžu lietusūdeņu apsaimniekošanā.
 • Pētījums par jaunākajām zināšanām difūzo slodžu lietusūdeņu apsaimniekošanā.
 • Vienots rīcības plāns un ar to saistītie biznesa plāni.
 • Starptautiskais seminārs

Projekta budžets

Plānotais projekta budžets ~ 2947617,60 EUR SIA „Vides investīciju fonds” projektā piedalās kā projekta partneris ar plānoto apjomu projekta budžetu 133548,80 EUR (tai skaitā, pašieguldījums 32 %).

Projekta partneri

Projekta partneru sadarbība tiek balstīta uz trīskāršo sadarbības modeli katrā no partnervalstīm - reģionālās, uzņēmējdarbības atbalstošās un pētniecības institūcijas.

Somija

 • Turku Universitāte (Vadošais partneris).
 • Turku Lietišķo zinātņu universitāte.
 • Turku Zinātnes parks.
 • Somijas Dienvidrietumu reģionālā pārvalde.

Igaunija

 • Tallinas Tehniskā universitāte.
 • SIA "Cleantech Estonia".
 • Tallinas pilsētas dome.

Vācija

 • Hamburgas Lietišķo zinātņu universitāte.
 • Hamburgas Starptautiskais ekonomikas institūts.
 • SIA "Hamburga".

Latvija

 • Fizikālās enerģētikas institūts.
 • SIA "Latvijas Vides investīciju fonds"
 • Rīgas plānošanas reģions.

Zviedrijas

 • Upsalas universitāte.
 • Upsalas reģiona pārvalde.
 • SIA "Upwis AB".

Lielbritānija

 • SIA "Ecotech International".

Papildus informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

    

 

Projekta mājas lapa:

 drukāt lapu