ANO programma

ANO Attīstības programma, Vides ministrija un Vides investīciju fonds paraksta projektu PHB saturošu iekārtu utilizācijai

Šodien, 30. martā, vides ministrs Raimonds Vējonis, ANO Attīstības programmas Latvijas biroja vadītāja Silvija Kalniņš un Vides investīciju fonda Valdes priekšsēdētāja Ilze Puriņa parakstīja sadarbības līgumu, kas nodrošinās finansiālu palīdzību veco transformatoru un kondensatoru demontāžai un utilizācijai videi saudzīgā veidā. Projekts ilgs trīs gadus un projekta rezultātā tiks utilizētas 280 tonnas PHB saturošo iekārtu un atkritumu.

Projekts ir nozīmīgs ar to, ka tas ir pirmais solis Nacionālā ieviešanas plāna par Noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem īstenošanā. Nacionālais ieviešanas plāns izstrādāts, lai nodrošinātu vides aizsardzības prasību ievērošanu Stokholmas konvencijas "Par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem" ietvaros. Saskaņā ar šo plānu, PHB saturošo iekārtu izņemšana no saimnieciskās aprites ir noteikta kā prioritāte. Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajos aktos noteiktais termiņš to izņemšanai no saimnieciskās aprites ir 2010.gads.

"Bīstamo organisko vielu iznīcināšanas process parasti ir ļoti dārgs un šis ir veids, kā Vides ministrija var atbalstīt tās organizācijas, kuru saimniecībā vēl ir vecā tipa iekārtas, kas satur PHB un PHT," norāda vides ministrs Raimonds Vējonis, "tādā veidā mēs atkal esam soli tuvāk veselīgākai apkārtējai videi un ilgtspējīgai saimniekošanai."

Pirms projekta parakstīšanas šodien notika tikšanās ar to divpadsmit uzņēmumu un organizāciju pārstāvjiem, kuri ir parakstījuši nodomu protokolu par dalību projektā. Šie uzņēmumi ir: AS "Augstsprieguma tīkls", AS "Spodrība", SIA "Olaines ķīmiskā rūpnīca "BIOLARS"", RSEZ "REBIR", AS "Lauma", SIA "Dobeles enerģija", AS "Bauskas piens", SIA "Rīgas Satiksme", VAS "Latvijas dzelzceļš", AS "Ventbunkers", AS "Liepājas metalurgs" un Tieslietu ministrijas pārraudzībā esošais Jelgavas cietums. Tikšanās mērķis bija pārrunāt uzņēmumu un organizāciju gatavību nomainīt videi kaitīgās iekārtas, kā arī turpmāko sadarbību projekta īstenošanā.

SIA "Dobeles enerģija" pārstāvis Kārlis Āboltiņš atzina, ka uzņēmums ir gandarīts par iespēju piedalīties projektā, un norādīja, ka uzņēmumiem ir jābūt līdzatbildīgiem un jārūpējas par apkārtējās vides kvalitāti.

Tuvākajā laikā notiks atkārtota uzņēmumu un organizāciju apsekošanu, lai precizētu to rīcībā esošo PHB iekārtu un atkritumu daudzumu, un kopīgi izstrādātu laika plānu šo iekārtu un atkritumu nodošanai pagaidu uzglabāšanā.

Noturīgie organiski savienojumi (PHB un PHT) gadu desmitiem var saglabāties vidē, radot būtisku kaitējumu dabai, jo tie ir bīstami gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. PSRS saimnieciskajā sistēmā šie savienojumi tika izmantoti elektroenerģiju pārveidojošās iekārtās – transformatoros un kondensatoros. Šo iekārtu darbības laiks var būt ilgāks par 30 gadiem, tāpēc šādas iekārtas Latvijā joprojām nav retums. Saskaņā ar Valsts vides dienesta rīcībā esošajiem datiem vecā tipa PHB un PHT saturošo iekārtas ir atrodamas aptuveni septiņdesmit divos uzņēmumos un iestādēs.

Sīkāka informācija: Ieva Bela, projekta vadītāja, mob.t. 9 426 264 vai 7 845 111.