lv en
Home
Email

Sākumlapa / PHB projekti / Par projektu / Sadarbība ar VVD

ANO/PVF projektā "Nacionālā ieviešanas plāna par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem izstrādāšana Stokholmas konvencijas ietvaros" ANO Attīstības programma sadarbojās ar Valsts vides dienestu, lai veiktu noturīgo organisko piesārņotāju apzināšanu un inventarizāciju. Sadarbības ietvaros Valsts vides dienests apzināja un uzskaitīja pesticīdu krājumus, pesticīdu sākotnējās deponēšanas vietas, PHB saturošu iekārtu atrašanās vietas, kā arī identificēja lielākos dioksīnu un furānu emisiju avotus Latvijā un piedalījās datu bāzes par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem izveidošanā. PHB saturošu iekārtu inventarizācija vēl nav pabeigta.

Turpinot iesākto sadarbību, arī šajā projektā ANO Attīstības programma sadarbosies ar Valsts vides dienestu.

Sadarbībai ir trīs pamatmērķi:
  • Veicināt PHB saturošu iekārtu inventarizācijas pabeigšanu;
  • Izveidot atbalsta sistēmu uzņēmumiem PHB saturošu iekārtu utilizācijas plānošanai;
  • Pilnveidot normatīvo bāzi drošas PHB saturošu iekārtu un atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanai.


drukāt lapu