lv en
Home
Email

Sākumlapa / Programmu vadība / ANO projekti / Noturīgie organiskie piesārņotāji: PHB

Projekts "PHB saturošu iekārtu un atkritumu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā"

ANO Attīstības programma, Vides ministrija un Vides investīciju fonds ir uzsākuši projekta "PHB saturošu iekārtu un atkritumu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā" ieviešanu. Projekts ilgs 3 gadus un tā kopējais budžets ir 2 841 696 ASV dolāri, no tiem 999 600 ASV dolāri ir ANO Pasaules vides fonda (ANO/PVF) piešķirtais finansējums.

Šis projekts ir tiešs turpinājums ANO/PVF projektam "Nacionālā ieviešanas plāna par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem (NOP) izstrādāšana Stokholmas konvencijas ietvaros". Minētā projekta ietvaros tika izstrādāts un pieņemts Nacionālais ieviešanas plāns par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem 2005.-2020.gadam. Šī plāna ietvaros PHB jautājums tika atzīts par vienu no prioritāri risināmām problēmām Latvijā. Tādējādi, ANO Attīstības programma sagatavoja projekta priekšlikumu jaunam projektam par PHB saturošu iekārtu un atkritumu utilizāciju videi draudzīgā veidā. Lai izpildītu starptautisko konvenciju prasības, kā arī saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, PHB saturošu iekārtu izņemšana no saimnieciskās aprites un utilizācija jāveic līdz 2010. gada 31. decembrim.

Noturīgie organiskie piesārņotāji ir kancerogēnas, toksiskas un mutagēnas vielas. Polihlorētie bifenili (PHB) ir viens no nozīmīgākajiem noturīgo organisko piesārņojošo vielu avotiem. Latvijā. PHB satur bijušā PSRS ražotie kondensatori un transformatori, kas tiek izmantoti tādās nozarēs kā enerģijas ražošana un pārvade, ķīmiskā un naftas ķīmijas rūpniecība, melnā metalurģija, koksnes pārstrāde, papīra un celulozes ražošana un citās nozarēs.

Projekta mērķis ir minimizēt piesārņojuma risku, izņemot no saimnieciskās aprites PHB saturošās iekārtas un utilizējot tās videi drošā veidā. Projekta rezultātā tiks savāktas un utilizētas 280 tonnas PHB saturošo iekārtu un atkritumu. Projekta ietvaros notiks apmācības par drošu un pareizu PHB saturošo iekārtu, demontēšanu un transportēšanu likvidēšanai, PHB atkritumu apsaimniekošanu, kā arī tiks palielināts apziņas līmenis par PHB un tā ietekmi uz cilvēka veselību un vidi.

2006.gada 30.martā notika pirmā tikšanās ar 12 uzņēmumu un organizāciju pārstāvjiem, kuri ir parakstījuši nodomu protokolu par dalību projektā. Seminārā tika diskutēts par jautājumiem saistībā ar PHB iekārtu demontēšanu un nomaiņu, kā arī par PHB ietekmi uz vidi un veselību.

Projektam ir šādi galvenie uzdevumi:
 • savākt PHB atkritumus un PHB saturošās iekārtas no uzņēmumiem un uzglabāt pagaidu uzglabāšanas vietā;
 • transportēt līdz likvidēšanas/utilizācijas vietai ārvalstīs un veikt PHB saturošu iekārtu un atkritumu likvidēšanu videi draudzīgā veidā;
 • izveidot kreditēšanas shēmu, kas stimulētu uzņēmumus nomainīt vecās, ekspluatācijā esošās PHB saturošās iekārtas, ar jaunām;
 • veikt apmācības par pareizu un drošu PHB saturošo iekārtu un atkritumu apsaimniekošanu;
 • izglītot un informēt uzņēmumus un sabiedrību kopumā par iespējamajiem riskiem veselībai saistībā ar PHB.
Vides investīciju fonds:
 • veic vispārējo projekta koordināciju;
 • nodrošina projekta uzdevumu izpildi;
 • projekta ietvaros izveidos finansēšanas shēmu PHB saturošo iekārtu nomaiņai pret jaunām PHB nesaturošām iekārtām.
Lai uzzinātu ko vairāk par projektu, skatīt šeit:
 • Projekta prezentācija "PHB saturošu iekārtu un atkritumu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā"
Lai uzzinātu ko vairāk par PHB un tā ietekmi uz vidi un veselību, skatīt šeit:
 • Kas ir PHB?
 • Noturīgie organiskie piesārņotāji: NOP
 • Fakti par PHB bīstamību
Papildus informācija:
 
PHB logo
 

www.pops.int 
www.vvd.gov.lv 
www.vidm.gov.lvdrukāt lapu