10.10.2023 - ENERSHARE. Sanāksme par finansējuma piesaistes izvērtējumu energoefektiviātes projektiem.

Laika posmā no 2023. gada 10. - 11. oktobrim notika ENERSHARE projekta ieviešanas sanāksme. 

29.09.2023 - MATRYCS. Energoefektivitātes ieguldījumu risku mazināšana.

Noslēdzoties projektam: “Modulāri lielo datu lietojumi holistiskiem enerģijas pakalpojumiem ēkās (MATRYCS)”, aicinām iepazīties ar projekta un Latvijā īstenoto aktivitāšu rezultātiem.

28.08.2023 - BD4NRG. Izveidots analītisko rīku komplekts

Analītisko rīku komplekts, kas apkopo un analizē lielos datus.

25.08.2023 - MATRYCS. Analītiskais rīks, ēku datu apmaiņai, pārvaldībai un apstrādei

MATRYCS projekts izstrādājis atvērtu, uz mākoņtehnoloģiju balstītu, datu analītisko rīku, kas nodrošina ēku datu apmaiņu, pārvaldību un apstrādi.

12.07.2023 - FORTESIE. Viedā izpildes vadība efektīvas, ilgtspējīgas un iekļaujošas enerģijas izmantošanā

Projekta partneri tiekas, lai prezentētu septiņās Eiropas valstīs īstenotos projektus viedā izpildes vadība efektīvas, ilgtspējīgas un iekļaujošas enerģijas izmantošanā.