COME RES. Atjaunojamās enerģijas kopienas – cik tuvu mēs esam to ieviešanai un darbībai?

COME RES projekta ietvaros sagatavots politikas pārskats nr.1.

Šis politikas pārskats galvenokārt ir paredzēts politikas veidotājiem, kas iesaistīti:"Direktīvas 2018/2001/ES par no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšana" un "Direktīvas 2019/944/ ES par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu" nosacījumu pārņemšanas un ieviešanas procesā. Tajā sniegts ieskats par to, kāda ir dalībvalstu pašreizējā situācija un labās prakses piemēri.

Aicinām iepazīties ar materiālu.

Papildus informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

COME RES projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ finansējumu saskaņā ar līguma Nr. 953040

 

Projekta mājas lapa:

https://come-res.eu/