COME RES. Kopienu projektu potenciāls atjaunojamo energoresursu izmantošanas paplašināšanai

COME RES projekta ietvaros sagatavota faktu lapa, kas sniedz īsu pārskatu par atjaunojamās enerģijas kopienu (AEK) potenciālo devumu atjaunojamās enerģijas mērķu 2030.gadam sasniegšanā katrā no COM RES projekta reģioniem.

Aicinām iepazīties ar materiālu.

Papildus informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

COME RES projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ finansējumu saskaņā ar līguma Nr. 953040

 

Projekta mājas lapa:

https://come-res.eu/