RoudBaltic projekta partneru sanāksme Kopenhāgenā, Dānijā

No 2021.gada 14. līdz 16.septembrim projekta darba komanda devās vizītē uz Kopenhāgenu, Dāniju, kur tika organizēta 3. partneru sanāksme, bet pirmā, kas norisinājās klātienē. Tajā tika pārrunātas visas ar projektu saistītās aktualitātes un apspriests projekta ieviešanas progress un statuss pirmā aizvadītā gada laikā. Katrs projekta partneris EC Network, Gate 21, LEIF  un SAPE prezentēja savā atbildībā esošās projekta darba programmas darba uzdevumus un  analizēja to izpildes kvalitāti, kā arī noteica turpmākos uzdevumus tuvākajam pusgadam.

Otrajā dienā tika organizēts starppartneru seminārs un apskates vizīte uz Kopenhāgenas ostas zonu, kur tika apskatīta ilgtspējīgu būvmateriālu ražotne - Havnens Haende.

Projekta RoundBaltic eksperts Raimonds Švanks prezentē secinājumus no Nacionāla mēroga apaļā galda diskusijas par privātā finansējuma piesaisti energoefektivitātes finansēšanai un situāciju Latvijā. 

Projekta norises laiks

01.09.2020. – 31.08.2023. (36 mēneši)

Projekta mērķis

Projekta “RoundBaltic” galvenais mērķis ir nodrošināt ietvaru energoefektivitātes investīcijām, t.sk. dialoga veidošana un aktivitāšu veicināšana saistībā ar iniciatīvu “Viedās finanses viedām ēkām” un finanšu pīlāriem: efektīvāka publisko līdzekļu izmantošana, palīdzība projektu attīstībai un riska mazināšana. Latvijā šobrīd ir noorganizēta viena nacionāla mēroga apaļā galda diskusija un viena reģionāla mēroga apaļā galda diskusija par privātā finansējuma piesaisti energoefektivitātes finansēšanai. 

Projekta galvenās aktivitātes

 

Papildus informācija:

Zane Bilzēna, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

Horizon2020/Apvārsnis2020