Izstrādāts siltumapgādes tīklu modelēšanas rīks un noslēdzies projekts THERMOS

Laika posmā no 2016. gada septembra līdz 2021. gada martam Latvijas Vides Investīciju fonda komanda piedalījās projektā THERMOS - Termālās enerģijas resursu modelēšanas un optimizācijas sistēma.

Projekta ieviešanas laikā tika sagatavoti šādi rezultāti:

Aicinām visus interesentus iepazīties un izmantot THERMOS rīku.

Papildu informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+371 67845111

Projektu finansē: 


THERMOS projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ finansējumu saskaņā ar līgumu Nr. 723636.

Projekta mājas lapa: