lv en
Home
Email

Sākumlapa / Sākums / Iepirkumi / 2021 / VIF2021/1

Pasūtītāja nosaukums:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds", Eksporta iela 5, Rīga

Pārraudzība:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Iepirkuma atbildīgā persona:

G. Kārkliņš 
Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem – G. Kārkliņš, tel. 67845111. 

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

VIF2021/1

Iepirkuma publicēšanas datums: 2021. gada 31. marts plkst. 12:00

Iepirkuma nosaukums:

Finanšu pārskatu revīzija

Piedāvājuma iesniegšanas

 

vieta:

Rīga, Eksporta iela 5, LV– 1010

termiņš:

2021. gada 14. aprīlis plkst. 12:00

norāde:

Finanšu pārskatu revīzija

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām. Visām cenām ir jābūt norādītām euro ar un bez PVN.

Iepirkuma nolikums:

Iepirkuma nolikums pdf formātā

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu sabiedrība apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (piedāvājumi var ietvert papildus pakalpojumus).


Iepirkuma rezultāts:
Iesniegto piedāvājumu skaits: 1
Uzvarētājs: Grant Thornton Baltic SIA
Līgumcena: 9600 EUR


drukāt lapu