Vides investīciju fonds uzsāk projekta MATRYCS īstenošanu

SIA "Vides investīciju fonds” uzsācis Apvārsnis 2020 projektu: “Modulāri lielo datu lietojumi holistiskiem enerģijas pakalpojumiem ēkās (MATRYCS) īstenošanu. Projekta vadošais partneris ir Engineering Ingegneria Informatica Spa no Itālijas, un projektā apvienoti 18 partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm, tā īstenošanas periods ir līdz 2023. gada 30. septembrim.

Projekta uzsākšanas sanāksme 2020.gada 21. un 22. oktobrī.

Projekta mērķis

Definēt un izveidot datu bāzes arhitektūru ēku datu apmaiņai, pārvaldībām un apstrādei tiešsaistē, kā arī pārveidot šo bāzes arhitektūru atvērtā, mākonī balstītā datu analītiskā rīkā.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Nodrošināt atvērtu datu bāzes arhitektūru viedām energoefektīvām ēkām, balstoties uz BDVA SRIA, FIWARE (ang.val.) arhitektūru, SAREF, HAYSTACK, un BRICK (ang.val.) shēmām. Dot iespēju uzņēmējiem veikt daudzpusēju datu apmaiņu, vienlaikus nodrošinot pilnīgu lielo datu atbilstību viedo ēku, privātuma un kiberdrošības standartiem.
  2. Paaugstināt TRL (5-6 ang.val.) tehnoloģiju lietošanu, piemēram, saglabājot DLT/off-chain (angl.val.) datu, lielo datu pārvaldību, IoT/edge AI-based (ang.val.) apvienoto mācīšanu un vizuālo analīzi un izvietot tos uz TRL 7-8 (ang.val.) projektā izstrādātā rīkā;
  3. Sagatavot TRL8 (ang.val.) atvērto modulāro lielo datu mākoņu analītisko rīku komplektu kā vienas pieturas aģentūru analītisko pakalpojumu nodrošināšanai. Nodrošināt inovatīvo datu vākšanas un apstrādes metožu pielietojumu enerģijas ietaupījuma uzraudzībā un pārbaudē;
  4. Ieviest  izstrādāto sistēmu, nodrošinot analītiskos pakalpojumus, uzlabojot ēku pārvaldību, ēku infrastruktūras projektēšanu, ES / valsts politikas novērtējumu par energoefektivitātes ieguldījumiem;
  5. Motivēt uzņēmējus izmantot atvērto datu bāzes arhitektūru un veikt datu apmaiņu. Dot iespēju uz datiem balstītu jaunu biznesa modeļu un iespēju, kā arī inovatīvu enerģijas pakalpojumu izveidei, kuru pamatā ir pieeja vērtīgām datu kopām un procesiem;
  6. Nostiprināt saikni ar attiecīgajām programmām un iniciatīvām, kuru mērķis ir datu vākšanas un glabāšanas veidošana, ko atbalsta reģionālā, valsts un Eiropas politika un fondi.

Papildu informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+371 67845111

Projektu finansē: 

MATRYCS projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ finansējumu saskaņā ar līguma Nr.101000158

Projekta mājas lapa:

https://www.matrycs.eu/