29.09.2023 - MATRYCS. Energoefektivitātes ieguldījumu risku mazināšana.

Noslēdzoties projektam: “Modulāri lielo datu lietojumi holistiskiem enerģijas pakalpojumiem ēkās (MATRYCS)”, aicinām iepazīties ar projekta un Latvijā īstenoto aktivitāšu rezultātiem.

25.08.2023 - MATRYCS. Analītiskais rīks, ēku datu apmaiņai, pārvaldībai un apstrādei

MATRYCS projekts izstrādājis atvērtu, uz mākoņtehnoloģiju balstītu, datu analītisko rīku, kas nodrošina ēku datu apmaiņu, pārvaldību un apstrādi.

24.03.2023 - MATRYCS. Projekta partneri tiekas projekta ieviešanas sanāksmē

Laika posmā no 2023.gada 21. līdz 22.martam, Fonda komanda piedalījās projekta MATRYCS ieviešanas sanāksmē.

14.10.2022 - MATRYCS. Projekta partneri tiekas projekta ieviešanas sanāksmē

Laika posmā no 2022.gada 12. līdz 13.oktobrim, Fonda komanda piedalījās projekta MATRYCS ieviešanas sanāksmē.

17.06.2022 - MATRYCS. Fonds dalās ar pieredzi starptautiskajā mājokļu festivālā Helsinkos, Somijā

2022.gada 16. - 17. jūnijā Fonds piedalījās starptautiskajā mājokļu festivālā Helsinkos, Somijā, kur dalījās ar pieredzi EKII un KPFI projektu ieviešanā.