Modulāri lielo datu lietojumi holistiskiem enerģijas pakalpojumiem ēkās (MATRYCS)

Modulāri lielo datu lietojumi holistiskiem enerģijas pakalpojumiem ēkās (MATRYCS)

Projekta norises laiks

01.10.2020. – 30.09.2023. (36 mēneši)

Projekta apraksts

Projektā izmantojot dažādus datus, ēku drošai un efektīvai ekspluatācijai, tiks izveidoti un izmēģināti viedie energopārvaldības pakalpojumi.

Analītikas rīkkopa spēs apstrādāt neviendabīgus datu veidus (atklātie dati, sensori / IoT, vēsturiskie dati utt.) no dažādiem domēniem un avotiem, tajā skaitā datus, kas saistīti ar tīkla darbību, enerģijas patēriņu / ražošanu, energoefektivitātes līgumiem / sertifikātiem, ES ēku krājumu novērošanas centru, DEEP (De-riska energoefektivitātes platforma), kadastru, laika apstākļiem, vidi, finansējumu / cenu, galalietotāju izturēšanās un demogrāfijas rādītājiem.

Šī projekta rezultāti kļūs par produktu, kas mainīs lielo datu tehnoloģiju un analītikas izmantošanu ar ēkām saistītās aktivitātēs un uzņēmējdarbībā, nodrošinot noteiktu sistēmu zināšanu ieguvei, kā arī detalizētiem biznesa izvērtēšanas pakalpojumiem ieinteresētajām personām.

Tiks vienkāršota dažādu datu avotu apkopotā informācija, pārvēršot to par rīcību vērstiem ieteikumiem nacionālās un lokālās politikas veidotājiem, ESKO ēku pārvaldītājiem un koordinatoriem, celtniecības un renovācijas nozarei.

Projekta mērķis

Definēt un izveidot datu bāzes arhitektūru ēku datu apmaiņai, pārvaldībām un apstrādei tiešsaistē, kā arī pārveidot šo bāzes arhitektūru atvērtā, mākonī balstītā datu analītiskā rīkā.

Projekta galvenās aktivitātes

 1. Nodrošināt atvērtu datu bāzes arhitektūru viedām energoefektīvām ēkām, balstoties uz BDVA SRIA, FIWARE (ang.val.) arhitektūru, SAREF, HAYSTACK, un BRICK (ang.val.) shēmām. Dot iespēju uzņēmējiem veikt daudzpusēju datu apmaiņu, vienlaikus nodrošinot pilnīgu lielo datu atbilstību viedo ēku, privātuma un kiberdrošības standartiem.
 2. Paaugstināt TRL (5-6 ang.val.) tehnoloģiju lietošanu, piemēram, saglabājot DLT/off-chain (angl.val.) datu, lielo datu pārvaldību, IoT/edge AI-based (ang.val.) apvienoto mācīšanu un vizuālo analīzi un izvietot tos uz TRL 7-8 (ang.val.) projektā izstrādātā rīkā;
 3. Sagatavot TRL8 (ang.val.) atvērto modulāro lielo datu mākoņu analītisko rīku komplektu kā vienas pieturas aģentūru analītisko pakalpojumu nodrošināšanai. Nodrošināt inovatīvo datu vākšanas un apstrādes metožu pielietojumu enerģijas ietaupījuma uzraudzībā un pārbaudē;
 4. Ieviest  izstrādāto sistēmu, nodrošinot analītiskos pakalpojumus, uzlabojot ēku pārvaldību, ēku infrastruktūras projektēšanu, ES / valsts politikas novērtējumu par energoefektivitātes ieguldījumiem;
 5. Motivēt uzņēmējus izmantot atvērto datu bāzes arhitektūru un veikt datu apmaiņu. Dot iespēju uz datiem balstītu jaunu biznesa modeļu un iespēju, kā arī inovatīvu enerģijas pakalpojumu izveidei, kuru pamatā ir pieeja vērtīgām datu kopām un procesiem;
 6. Nostiprināt saikni ar attiecīgajām programmām un iniciatīvām, kuru mērķis ir datu vākšanas un glabāšanas veidošana, ko atbalsta reģionālā, valsts un Eiropas politika un fondi.

Projekta budžets

Plānotais projekta budžets 4 577 835.00 EUR SIA „Vides investīciju fonds” projektā piedalās kā projekta partneris ar plānoto projekta budžetu 117 125.00 EUR

Projekta partneri

Vadošais partneris:

 1. Engineering Ingegneria Informatica Spa – Itālija

Projekta partneri:

 1. National Technical University of Athens – Grieķija
 2. CARTIF Technology Center – Spānija
 3. RWTH Aachen University – Vācija
 4. Accademia Europea Di Bolzano – Itālija
 5. Holistic IKE - Grieķija
 6. Comsensus, komunikacije in Senzorika, Doo – Slovēnija
 7. Blagovno Trgovinski center Do – Slovēnija
 8. Przedsiebiorstwo Robot elewacyjnychfasda Sp Zoo – Polija
 9. Miasto Gdynia – Polija
 10. Coopernico – Cooperativa de desenvolvimento sustentavel Crl – Portugal
 11. Asm Terni Spa – Itālija
 12. Veolia Servicios Lecam Sociedad anonima unipersonal – Itālija
 13. ICLEI Eurpean secretariat GMBH – Vācija
 14. Ente Publico regional de la energia de castilla Y Leon – Spānija
 15. Comite Europeen de coordination de L’habitat social aisbl – Beļģija
 16. Seven, the energy efficiency center Z.U. - Čehija

Projekta partneri no Latvijas:

    18. Latvijas Vides investīciju fonds (LVIF)

Papildus informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

MATRYCS projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ finansējumu saskaņā ar līguma Nr.101000158

Projekta mājas lapa:

https://www.matrycs.eu/