2020.gada 4. novembrī SIA Vides investīciju fonds organizēja apmācības pašvaldību iepirkumu speciālistiem

2020.gada 4.novembrī SIA Vides investīciju fonds organizēja apmācības pašvaldību iepirkumu speciālistiem par “Zaļo publisko iepirkumu – tīrīšanas līdzekļi un ķīmiskās vielas produktos”, Eiropas Komisijas projekta  “Apmācības iepirkumu speciālistiem par Zaļo Publisko iepirkumu” ietvaros.

Apmācību laikā tika apskatīti sekojoši jautājumi:

Papildus apmācību dalībniekiem tika organizēts praktiskais darbs:

Šīs bija noslēdzošās, ceturtās apmācības par zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem.

Apmācību laikā sniegtās prezentācijas, lūdzu, skatīt šeit:

Projektu finansē: 

Projekts:“ Apmācības iepirkumu speciālistiem par Zaļo Publisko iepirkumu”  ir saņēmis Eiropas Komisijas finansējumu saskaņā ar līgumu 07.0201/2017/769872/SER?ENV.B1.