CircularPP projekta sanāksme Sanktpēterburgā, Krievijā

2019.gada 26.oktobrī projekta darba komanda devās darba vizītē uz Sanktpēterburgu, Krieviju, kur tika organizēts 5.partneru sanāksme CircularPP projekta ietvaros, kā arī apmeklēts Strategov forums, partneru vadītās lekcijas, dažādi tīklošanas jeb “networking” pasākumi, Uzraudzības komitejas sanāksme, kā arī mācību vizīte uz labdarības veikalu “Spasibo”.

Sanāksmes laikā tika apspriests galvenokārt projekta ieviešanas progress, ģenerētas idejas inovatīvākai komunikācijas kampaņai rezultātu izplatīšanai, kā arī apspriests aktivitāšu ieviešanas grafiks turpmākajam periodam. 

Projekta mērķis

Sekmēt pašvaldību, valsts iestāžu kā arī tirgus spēlētāju  kapacitāti  caur publisko iepirkumu veicināt aprites ekonomikas attīstību Baltijas Jūras reģiona valstīs.

Projekta galvenās aktivitātes

Projektā paredzēto pasākumu koordinācija Latvijā:

-          Tehniskais atbalsts pašvaldībām iepirkuma dokumentu sagatavošanā un iepirkumu realizācijā.

-          Apmācību organizēšana valsts un pašvaldību iepirkumu speciālistiem.

-          Konsultācijas Latvijā esošo bērnudārzu un skolu mēbeļu ražotājiem par risinājumiem kā pielāgot produktu, lai varētu piedalīties pašvaldību iepirkumos, kuros ir integrēti aprites ekonomikas kritēriji.

-          Zinātniskā publikācija par aprites iepirkumu praksi valsts un pašvaldību iepirkumos.

-          Lekcijas Universitātēs par aprites iepirkumiem.

Projekta rezultātu izplatīšana valsts iestādēs un pašvaldībās visā Latvijā.  

 

Papildus informācija: Zane Bilzēna, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

Circular PP projekts ir saņēmis Eiropas Savienības Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam. finansējumu saskaņā ar līguma Nr. R049

 Projekta mājas lapa: www.circularpp.eu