lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Atbalsta veicināšana vēja enerģijas izmantošanai sauszemes vēja enerģijas ziņā mazattīstītos reģionos (WinWind) / Jaunumi / Vides investīciju fonds WinWind projekta ietvaros rīko tematisko semināru un apaļā galda diskusiju.

SIA "Vides investīciju fonds” sadarbībā ar Fizikālās enerģētikas institūtu 2019.gada 25.aprīlī organizēja Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas “Apvārsnis 2020” projekta “Atbalsta veicināšana vēja enerģijas attīstībai sauszemes vēja enerģijas izmantošanas ziņā mazattīstītos reģionos (WinWind)” tematisko semināru un apaļā galda diskusiju: “Politiskā un sociālā akcepta izaicinājumi iekšzemes vēja enerģijas izmantošanai Latvijā”.

Pasākuma pirmajā daļā notika tematiskais seminārs, kuru atklāja WinWind projekta pārstāvji, iepazīstinot klātesošos īsumā ar projektu, tā mērķiem un uzdevumiem un tajā sagatavotajiem nodevumiem uz doto brīdi.

Tālāk sekoja eksperta Jura Ozoliņa prezentācija par vēja enerģijas vietu elektroenerģijas tirgū. Eksperts iepazīstināja ar elektrības tirdzniecības rezultātiem Baltijas elektroenerģijas tirgū, vēja enerģijas izmantošanas attīstību visās trijās Baltijas valstīs, kā arī izmantotajiem atbalsta mehānismiem.

Rīgas plānošanas reģiona pārstāvis, Agris Kamanders, pastāstīja par projektu “Kopienu atjaunojamās enerģijas projektu kop-radīšana un kop-finansēšana”. Projekta ietvaros tiek veidotas Latvijā pirmās enerģijas kopienas Mārupes novadā.

Projekta partneris no Vācijas, Berlīnes Brīvās Universitātes Vides politikas Pētījuma Centra, Michael Krug savukārt iepazīstināja ar enerģijas kopienu attīstību Vācijā, detalizēti prezentējot vēja parka izveidi un darbību Neuenkirhenā, Šlēsvigas - Holšteinas federālajā zemē. Vēja parka izveidē finansiāli piedalījās fermeri, zemes īpašnieki, iedzīvotāji, pašvaldība; viens daļu turētājs nedrīkstēja pārsniegt 25% lēmuma pieņemšanas balsu. Iedzīvotājiem minimālais pirkums bija viena daļa 500 EUR apmērā, savukārt maksimālais - 50 000 EUR. Līdz 2014. gada jūlijam 145 iedzīvotāji izmantoja šo iespēju un kļuva par vēja parka līdzīpašniekiem. Pašvaldība iegādājās daļas maksimālajā normatīvi atļautajā 20 000 EUR vērtībā.

Tematiskā semināra noslēgumā Ivars Kudreņickis no Fizikālās enerģētikas institūta prezentēja faktorus, kuri ietekmē sociālo akceptu sauszemes vēja enerģijas izmantošanai.

Pasākuma otrās daļa - apaļā galda diskusijas iesākumā Arthur Hinsch no ICLEI Eiropas sekretariāta sniedza ieskatu pārskatītajā Atjaunojamo energoresursu direktīvā (2018/2001/ES) un atjaunojamās enerģijas kopienu attīstības veicināšanas uzdevumos saskaņā ar Direktīvas 22.pantu.

Tālāk sekoja Andreja Apaņuka no Ekonomikas Ministrijas, Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departamenta, prezentācija “Atjaunojamie enerģijas resursi un vēja enerģija Nacionālā enerģētikas-klimata plāna 2030 ietvarā”, kurā klātesošajiem bija iespēja iepazīties ar plāna projektā iezīmētajiem pasākumiem.

Sanāksmes noslēgumā dalībnieki piedalījās diskusijā, kurā tika apskatīti sekojošie jautājumi:

  • Kādi ir galvenie šķēršļi un izaicinājumi, lai veidotu sociāli akceptētu sauszemes vēja enerģijas izmantošanu un kādu pasākumu īstenošana var to veicināt?
  • Kādi pasākumi varētu tikt veikti nacionālās (valsts) pārvaldes līmenī, lai veicinātu vēja enerģijas akceptējamību vietējā līmenī;
  • Kādi soļi ir nepieciešami, lai atjaunojamās enerģijas kopienas varētu tikt Latvijā izveidotas un spētu sekmīgi darboties.

Sanāksmes prezentācijas:

  1. Aija Zučika: “ projekts: “WinWind””
  2. Juris Ozoliņš: “Vai vējam ir vieta elektroenerģijas tirgū?”
  3. Agris Kamanders: “Atjaunojamās enerģijas kopienas Latvijā“
  4. Michael Krug: “Enerģijas kopienas Vācijā: labās prakses piemērs“
  5. Ivars Kudreņickis: “Faktori, kuri ietekmē sauszemes vēja enerģijas sociālo akceptu”.
  6. Arthur Hinsch: “Atjaunojamo energoresursu direktīva un enerģijas kopienu attīstība”
  7. Andrejs Apaņuks: “Atjaunojamie enerģijas resursi un vēja enerģija Nacionālā enerģētikas-klimata plāna 2030 ietvarā”

Papildu informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+371 67845111

Projektu finansē: 

WinWind projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ finansējumu saskaņā ar līguma Nr. 764717.

Projekta mājas lapa: http://winwind-project.eu/

 drukāt lapu