lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Atbalsta veicināšana vēja enerģijas izmantošanai sauszemes vēja enerģijas ziņā mazattīstītos reģionos (WinWind) / Jaunumi / Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas “Apvārsnis 2020” WinWind projekts veicina rīcībpolitiku

  • Izvirzot mērķi veidot labvēlīgu sabiedrības attieksmi pret vēja enerģiju, WinWind projekts uzlabo un paplašina dialogus starp iesaistītajām pusēm un politikas veidotājiem līdz šim sauszemes vēja enerģijas izmantošanas ziņā mazattīstītos reģionos.
  • Projekta partneri no Latvijas un Spānijas ir iesaistījušies nacionālā līmeņa likumdošanas izstrādē, daloties ar projektā iegūtajām zināšanām valsts un reģionālās politikas veidošanas procesos vēja enerģijas nozarē.

 

Eiropas Komisija dokumentu paketē “Tīru enerģiju visiem Eiropas iedzīvotājiem” ir uzsvērusi vietējo iedzīvotāju un energokopienu nozīmīgolomu sociāli atbildīgas un vides kvalitāti neapdraudošas atjaunojamās enerģijas tirgus veidošanā. Izšķiroši svarīgi ir panākt sabiedrības atbalstu atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanas paplašināšanai nākotnē.

Projekts “Sociālā atbalsta iegūšana vēja enerģijas izmantošanas attīstībai sauszemes vēja enerģijas izmantošanas ziņā mazattīstītos reģionos:WinWind” tiek īstenots kopš 2017. gada oktobra, pievēršoties Itālijas, Latvijas, Norvēģijas, Polijas, Spānijas un Vācijas reģioniem, kuros vēja enerģijas tehnoloģiju ienākšana notiek lēni.

Prioritārs projekta darba uzdevums ir patstāvīga dialoga veidošana ar ieinteresētajām pusēm, tostarp politikas veidotājiem, kas notiek reģionālajos (Latvijā – nacionālajā) diskusiju forumos un semināros. Tajos tiek informēts gan par vietējo pieredzi, gan arī par citos reģionos gūto labo praksi, kā arī projektā veiktajiem pētījumiem par sociālajiem, ekonomiskajiem un vides aspektiem, kas ietekmē atbalstu vēja enerģijas tehnoloģijām. Sociāli atbildīgas un iekļaujošas attieksmes nozīmi pierāda  atzinības līmenis, ko projekta partnervalstīs tam paudušas sauszemes vēja enerģijas attīstībā iesaistītās mērķgrupas un politikas veidotāji;  projekta semināru ietekmē ir aktivizējušās ieinteresētās puses, tostarp arī vēja enerģijas oponenti.

Projekta partneri Latvijā ir Vides investīciju Fonds un Fizikālās Enerģētikas institūts. Līdz šim esam īstenojuši projekta uzsākšanas semināru (2017.gada novembrī) un tematiskos seminārus 2018.gada jūnijā un novembrī. Mūsu dienas kārtībā šobrīd ir plaša nacionālā Politikas apaļā galda diskusijas organizēšana. Latvijas Vides investīciju fonda pārstāve piedalās Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darba grupā, kuras mērķis ir veicināt atjaunojamās enerģijas nozari Latvijā un sniegt ierosmi jauniem likumdošanas procesiem un plānošanas dokumentiem.  

Līdzīgi, Spānijas projekta partneri ECORYS dalās sabiedriskajās konsultācijās gūtajā pieredzē saistībā ar jaunā likuma pieņemšanu par klimata pārmaiņām un enerģētikas pārkārtošanu Baleāru salās, ar mērķi veidot  diskusiju par jaunajām enerģētikas sistēmām arhipelāgā.

Projektu finansē: 

WinWind projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ finansējumu saskaņā ar līguma Nr. 764717.

Projekta mājas lapa: http://winwind-project.eu/drukāt lapu