lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Atbalsta veicināšana vēja enerģijas izmantošanai sauszemes vēja enerģijas ziņā mazattīstītos reģionos (WinWind) / Jaunumi / Vides investīciju fonds WinWind projekta ietvaros rīko nacionālā foruma tikšanos

SIA "Vides investīciju fonds” sadarbībā ar Fizikālās enerģētikas institūtu 2018. gada 14. novembrī organizēja Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas “Apvārsnis 2020” projekta “Atbalsta veicināšana vēja enerģijas attīstībai sauszemes vēja enerģijas izmantošanas ziņā mazattīstītos reģionos (WinWind)” nacionālā foruma tikšanos: “Vēja parki – labās prakses piemēri un iniciatīvas”.

Nacionālā foruma tikšanos atklāja WinWind projekta abu minēto Latvijas partneru organizāciju pārstāvji, iepazīstinot klātesošos īsumā ar projektu, tā mērķiem un uzdevumiem un tajā sagatavotajiem nodevumiem uz doto  brīdi. Tālāk sekoja prezentācija par Labās prakses vēja parku piemēriem, pamatojoties uz projektā izstrādāto labo prakšu katalogu. Tika apskatīti piemēri no Vācijas, Itālijas, Norvēģijas, Polijas, Spānijas, Baltijas valstīm, kas aptvēra tādus jautājumus kā taisnīgu ienākumu sadali  starp vietējo kopienu un vēja parka īpašniekiem, pašvaldību un vietējo kopienu iesaisti vēja parku plānošanas procesā, to izveidē un darbībā, iedzīvotāju un vietējo kopienu finanšu līdzdalības modeļus.

Savukārt projekta partneris no Vācijas, Berlīnes Brīvās Universitātes Vides politikas Pētījuma Centra, Michael Krug  pastāstīja par vēja enerģijas nozari kopumā Vācijā, kā arī par labās prakses piemēriem konkrētās Vācijas federālajās zemēs. Piemēram, Brandenburgas federālās zemes telpiskais plānojums nosaka, ka 2% no federālās zemes teritorijas 2030.gadā  ir jāvelta vēja enerģijas attīstībai; Tīringenes federālās zemes Šteinfurtes reģionā sekmīgi darbojas vienotais vēja enerģijas kontaktpunkts iedzīvotājiem un pašvaldībām un ir sagatavotas Vadlīnijas Kopienas Vēja Enerģijai;  šāds vienotais vēja enerģijas centrs darbojas arī Tīringenes federālās zemes līmenī, federālā zeme ir apstiprinājusi Kvalitātes zīmi “Partneris Godīgai Vēja Enerģijai”.

Gaidis Klāvs no Fizikālās enerģētikas institūta prezentēja vēja enerģiju nacionālās enerģētikas un klimata politikas 2030 mērķu un atjaunojamās enerģijas 2030 mērķu kontekstā, uzsverot, ka atjaunojamo energoresursu izmantošana nav pašmērķis, bet  līdzeklis plašāku enerģētikas un/vai klimata politikas mērķu sasniegšanai.

Sanāksmes noslēgums tika veltīts Latvijā esošo iniciatīvu apskatei. Maija Bumbiere salīdzināja kopīgo un atšķirīgo iedzīvotāju sociālās akceptējamības jautājumos esošajā Alsungas vēja parkā un plānotajos vēja parkos Dobeles un Tukuma novados, savukārt Oskars Beikulis no SIA “Elle” prezentēja šo plānoto vēja parku raksturlielumus un sniedza detalizētas atbildes uz klātesošo jautājumiem, kas galvenokārt  izrietēja no  sabiedrības informēšanas ietekmes uz vidi novērtējuma procesa kontekstā.

Sanāksmes noslēgumā dalībnieki piedalījās diskusijā par 2019. gada martā paredzēto WinWind projekta tematisko semināru/ politikas apaļo galdu vēja nozarē.

 

    

Sanāksmes prezentācijas:

  1.        Aija Zučika projekts: “WinWind”
  2.        Aija Zučika, Ivars Kudreņickis, Gaidis Klāvs: “Labās prakses vēja parku piemēri Eiropā”
  3.        Michael Krug: "Vietējo kopienu iesaiste vēja parku izveidē un darbībā – labās prakses piemēri no Vācijas”
  4.        Gaidis Klāvs: “Vēja enerģija nacionālās enerģētikas un klimata politikas 2030 mērķu un atjaunojamās enerģijas mērķu 2030 kontekstā”
  5.        Maija Bumbiere: “Kopīgais un atšķirīgais iedzīvotāju sociālās akceptējamības jautājumos dažādos vēja parka projektos: Alsungas vēja parks un Dobeles un Tukuma (Pienavas) vēja parks”
  6.        Oskars Beikulis: “Jaunie vēja parku projekti Latvijā – Dobeles  un Tukuma (Pienavas) vēja parki, sabiedrības akcepta problēmu jautājumi”

Papildu informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+371 67845111

Projektu finansē: 

WinWind projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ finansējumu saskaņā ar līguma Nr. 764717.

Projekta mājas lapa: http://winwind-project.eu/drukāt lapu