Vides investīciju fonds WinWind projekta ietvaros organizē nacionālā foruma uzsākšanas sanāksmi

SIA "Vides investīciju fonds”  sadarbībā ar Fizikālās enerģētikas institūtu 2017. gada 30. novembrī organizēja programmas “Apvārsnis 2020” atbalstītā projekta “Atbalsta veicināšana vēja enerģijas attīstībai sauszemes vēja enerģijas izmantošanas ziņā mazattīstītos reģionos (WinWind)” uzsākšanas sanāksmi.

Tā bija pirmā sanāksme projekta “WinWind” sanāksmju ciklā, kas projekta ieviešanas laikā tiks veltītas aktuālo jautājumu un risinājumu identificēšanai vēja nozarē. Sanāksmju cikla mērķis ir veidot strukturētu, nepārtrauktu un uz risinājumiem orientētu ieinteresēto pušu dialogu.

Sanāksmes laikā WinWind projekta Latvijas partnerorganizāciju pārstāvji iepazīstināja klātesošos ar projektā plānotajiem uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem un sniedza detalizētu ieskatu par turpmākajām  nacionālā foruma plānotajām aktivitātēm. Tika sniegts ieskats par indikatīvajiem rādītājiem vēja enerģijas izmantošanā projekta dalībvalstīs, kā arī apskatīja Eirobarometra aptaujas rezultātus saistībā ar Latvijas un projekta partnervalstu iedzīvotāju viedokli par tādiem jautājumiem kā klimata politika, attieksmi pret zaļo ekonomiku, attieksmi pret fosilā kurināmā izmantošanas samazināšanu un atjaunojamajiem enerģijas resursiem.

Kristaps Stepanovs, Vēja enerģijas asociācijas, valdes loceklis, prezentēja vēja enerģijas izmantošanas perspektīvas, detalizēti sniedzot ieskatu vēja enerģijas izmantošanā Latvijā, kā arī apskatot tādus jautājums kā tiesiskais regulējums, uzstādītās un plānotās vēja stacijas.

Sanāksmes noslēgumā dalībnieki piedalījās diskusijā, “Kurās jomās pastāv šķēršļi sauszemes vēja enerģijas attīstībai Latvijā?”

Sanāksmes prezentācija

Papildu informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+371 67845111

Projektu finansē: 

   

WinWind projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ finansējumu saskaņā ar līguma Nr. 764717.

Projekta mājas lapa (drīzumā tiks pievienota):