lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Termālās enerģijas resursu modelēšanas un optimizācijas sistēma (THERMOS) / Jaunumi / Projekta THERMOS komanda iepazīstina nozares ekspertus un medijus ar projektu

2017. gada 22. augustā SIA “Vides Investīciju Fonds”, Jelgavas pilsētas dome, biedrība “Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” (ZREA)  un SIA “Fortum Jelgava” tikās ar Zemgales reģiona medijiem un Zemgales reģiona siltumapgādes un pilsētplānošanas speciālistiem, ekspertiem, lai iepazīstinātu ar projektu, projekta plānotajiem rezultātiem un projekta partneru, tajā skaitā Jelgavas, iecerēm, izmantojot projektā izstrādātās programmatūru, plānot siltumapgādes tīkla attīstību.

Pašlaik viena no būtiskākajām barjerām centrālās siltumapgādes plānošanā ir informācijas nepietiekamība, lai varētu aprēķināt sarežģītākus scenārijus ar dažādām tīkla trasējuma iespējām, kā un kuri potenciālie gala lietotāji varētu tikt pievienoti tīklam. Vēl viena būtiskāka problēma ir pats finanšu un laika ziņā ietilpīgais modelēšanas process. Kā risinājums šīm abām barjerām, triju projekta ieviešanas gadu laikā, tiks izstrādāta bezmaksas THERMOS programmatūra, kas ļaus pirmkārt,  resursu ziņā efektīvāk veikt dažādu alternatīvu izskaitļošanu – iespējamos tīkla izvietojuma trasējumus un otrkārt, uzlabos lēmumu pieņemšanas procesu – norādot apgabalus, kur siltumapgādes tīkla paplašināšana būtu izdevīga visām pusēm.

THERMOS programmatūra plāno piedāvāt dažādas modelēšanas iespējas:

  •        siltumtrases novietojums;
  •        siltumenerģijas avota novietošana;
  •        potenciālā patēriņa noteikšana;
  •        prioritāro apgabalu noteikšana;
  •        sinerģija ar citām sistēmām – piemēram, elektroapgādes tīklu;

Bezmaksas (atvērtā koda) programmatūru brīvi varēs lietot Zemgales un Latvijas pašvaldības un siltumapgādes uzņēmumi.

  

   

Projeka mērķisIzstrādāt siltumapgādes sistēmas kartēšanas metodoloģiju, programmatūru, un saistītos modelēšanas rīkus, kas ļautu pašvaldībām, siltumapgādes kompānijām u.c. veikt efektīvāku siltumapgādes sistēmas plānošanu ātrāk un lētāk, nekā to var veikt šodien. Projekta mērķis ir   paplašināt un paātrināt jaunu zema oglekļa satura apkures un dzesēšanas sistēmu attīstību Eiropā un  nodrošināt ātrāku esošo siltumapgādes sistēmu atjaunošanu un paplašināšanu.

Papildu informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+371 67845111

Projektu finansē:

   

Projekts  tiek finansēts no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas Apvārsnis 2020 programmas, līguma nr. 723636.

Projekta mājas: www.thermos-project.eu

 drukāt lapu