lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā / Jaunumi / BalticFlows projekta ietvaros izstrādāts lietus ūdens apsaimniekošanas un uzraudzības plāns Rīgas plānošanas reģionam

Projekta "Baltic Flows - Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā" ietvaros rīkotajās sanāksmēs un iesaistīto institūciju diskusijās iezīmējusies nepieciešamība pēc Latvijas situācijai un Rīgas plānošanas reģiona vajadzībām piemērotām rīcībām lietus ūdens apsaimniekošanas un uzraudzības jomā.

Tā rezultātā 2016.gada pirmajā pusē ir ticis izstrādāts vietējām vajadzībām pielāgots rīcības plāns „Lietus ūdens apsaimniekošanas un uzraudzības plāns Rīgas plānošanas reģionam”, kas balstīts uz Apvienotajā rīcības plānā akcentētajām tēmām un rīcības virzieniem. Pielāgotais rīcības plāns izstrādāts projekta īstenošanā iesaistīto Latvijas pārvaldes institūciju, uzņēmēju un pētniecības organizāciju sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģiona administrācijas speciālistiem, Telpiskās plānošanas nodaļu un ekspertiem un Latvijas Vides investīciju fonda ekspertiem.

Aicinām iepazīties ar izstrādāto dokumentu

SIA "Vides investīciju fonda”; Rīgas plānošanas reģiona, Fizikālās enerģētikas institūta īstenotā projekta Baltic Flows mērķis ir ilgtspējīga un konkurētspējīga lietusūdeņu monitoringa un apsaimniekošanas sistēmas izveide.  Latvijā projekta aktivitātes aptver lietusūdeņu uzraudzības metožu izpēti, izmantoto tehnoloģiju pielietojumu un konkurētspēju, iedzīvotāju līdzdalības veicināšanu, kā arī labās prakses un priekšlikumu apkopojumu.

Projekts tiek ieviests ar ES 7. Ietvarprogrammas finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Turku Universitāte un projektā apvienoti 17 partneri no 6 ES valstīm.  Tā īstenošanas periods līdz 2016. gada 30. septembrim.

Papildus informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

    

 

Projekta mājas lapa:drukāt lapu