lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā / Jaunumi / Baltic Flows projekta seminārs „Baltijas jūra, mūsu kopīgā interese – risinājumi un pieredze labākai nākotnei”.

Projekta "Baltic Flows - Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā" komanda 2016. gada 8. jūnijā apmeklēja projekta semināru „Baltijas jūra, mūsu kopīgā interese – risinājumi un pieredze labākai nākotnei”.

Semināra mērķis bija iepazīstināt uzņēmējus, valsts pārvaldes darbiniekus un zinātniskā sektora pārstāvjus par aktualitātēm Baltijas jūrā saistībā ar piesārņojumu, kā arī sniegt ieskatu par dažādu organizāciju labo praksi lietus ūdeņu apsaimniekošanas un pārvaldības jautājumos. Pasākumā  uzstājās sekojoši runātāji: 

1)     Dmitrijs Franks – Kamentski no HELCOM organizācijas iepazīstināja ar aktuālo situāciju Baltijas jūrā saistībā ar piesārņojumu – nitrāti un fosfāti.

2)     Pekka Salminen no Turku pilsētas iepazīstināja ar lietus ūdeņu apsaimniekošanas pārvaldību.

3)     Erika Holt no Somijas izpētes centra sniedza prezentāciju par aktivitātēm, kas ir tikušas veiktas, lai mazinātu plūdus. Pārstāve iepazīstināja ar detalizētu pētījumu, par dažāda tipa seguma ceļiem, piemērotiem lietus ūdeņu absorbēšanai un ceļa funkcijas nodrošināšanai dažādās pilsētvides vietās.

4)     Carita Martin no Baltijas jūras rīcības komitejas prezentēja nitrātu plūsmas cirkulārās ekonomijas apstākļos.

5)     Joase Mykkanen no Luod konsultāciju uzņēmuma prezentēja lietus ūdeņu monitoringa veikšanu.

6)     Juha Kettunen no Somu Vides institūta prezentēja piemērus par iedzīvotāju iesaisti monitoringa datu vākšanā.

7)     Piia Leskinen no Turku lietišķo zinātņu universitātes iepazīstināja ar monitoringa datu vākšanas specifiku.

8)     Anne Paavolainen no Turku Universitātes prezentēja Somijā izveidotu datu bāzi Loura, Tonijs Heins no Cleantech Estonia iepazīstināja ar klastera izveidošanas principiem, savukārt Fonda pārstāve informēja par klastera aktivitātēm, kas ir tikušas realizētas Latvijā.

9)     Sami Uusitalo no Turku zinātnes parka prezentē projektu: „SME 2GO”, kura ieviešanas laikā uzņēmumiem, būs iespējas iesaistīties, lai saņemtu atbalstu jaunu tirgus iespēju atrašanās ārpus Eiropas Savienības.

Sanāksmes prezentācijas pieejamas šeit.

SIA "Vides investīciju fonda”; Rīgas plānošanas reģiona, Fizikālās enerģētikas institūta īstenotā projekta Baltic Flows mērķis ir ilgtspējīga un konkurētspējīga lietusūdeņu monitoringa un apsaimniekošanas sistēmas izveide.  Latvijā projekta aktivitātes aptver lietusūdeņu uzraudzības metožu izpēti, izmantoto tehnoloģiju pielietojumu un konkurētspēju, iedzīvotāju līdzdalības veicināšanu, kā arī labās prakses un priekšlikumu apkopojumu.

Projekts tiek ieviests ar ES 7. Ietvarprogrammas finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Turku Universitāte un projektā apvienoti 17 partneri no 6 ES valstīm.  Tā īstenošanas periods līdz 2016. gada 30. septembrim.

Papildus informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

    

 

Projekta mājas lapa:drukāt lapu