lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Zaļais iepirkums pašvaldībās, lai sasniegtu energoefektīvu rezultātu (PRIMES) / Jaunumi / PRIMES projekta 4. elektroniskais ziņu izdevums

Aicinām Jūs iepazīties ar Zaļā publiskā iepirkuma projekta PRIMES elektronisko ziņu izdevumu #4, lai uzzinātu par jaunumiem un sasniegumiem citās Eiropas valstīs zaļā iepirkuma jomā, kā arī apskatītu labās prakses piemērus no Latvijas.

PRIMES elektroniskais ziņu izdevums #4

Mācies no PRIMES labās prakses piemēriem

Šajā ziņu izdevumā varēsiet apskatīt labās prakses piemērus no Latvijas – Preiļu novada domes un Carnikavas novada domes par zaļo iepirkumu šādās produktu grupās:

 

 

 

 

Energoefektīvs ielas apgaismojums Preiļu pilsētā 

         

 

Carnikavas novada izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai nepieciešamo pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

   

 

 

 

Jaunais rokasgrāmatas izdevums par zaļo publisko iepirkumu

 

Pieejami PRIMES apmācību materiāli latviešu valodā par 15 dažādām preču grupām – skatīties šeit!

Atgādinām, ka SIA Vides investīciju fonds piedāvā BEZMAKSAS ekspertu pakalpojumus zaļā publiskā iepirkuma un tehnisko specifikāciju izstrādē pašvaldību iepirkumos!

SIA "Vides investīciju fonds” ievieš programmas „Intelligent Energy Europe” finansētā projekta "Zaļais iepirkums pašvaldībās, lai sasniegtu energoefektīvu rezultātu" saīsināti PRIMES, (angļ.val." Procurement in Municipalities focusing on Energy Efficient Solutions") ieviešanu.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt un sekmēt pašvaldību kapacitāti Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) principa ieviešanā, pašvaldībās veiktajos iepirkumos pakalpojumu un preču iegādē, sniedzot apmācības dažādās zaļā publiskā iepirkuma produktu grupās:

  • Būvdarbi un projektēšana
  • Transports
  • Skolu un citu publisko ēku aprīkojums
  • Biroja aprīkojums
  • Iekštelpu, ārtelpu un ielas apgaismojums
  • u.c.

Projekta ilgums ir 36 mēneši, no 2013. gada 1. novembra – 2016. gada 31.oktobrim.

PRIMES projekts sniedz bezmaksas apmācības un palīdzību tehniskās specifikācijas izstrādē pašvaldību iepirkumu speciālistiem!

Par šīs publikācijas saturu pilnu atbildību uzņemas projekta „PRIMES” īstenotāji. Tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības viedokli. Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME), kā arī Eiropas Komisija nav atbildīga par šīs informācijas atspoguļošanu.

Projektu finansē:drukāt lapu