lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Profesionālās izglītības programmu izstrāde energoefektīvu ēku būvniecības prasmju pilnveidei / Jaunumi / Liela interese par nozares profesionāļu apmācībām energoefektīvā būvniecībā un ēku atjaunošanā

Liela interese par nozares profesionāļu apmācībām energoefektīvā būvniecībā un ēku atjaunošanā

Aizvadītas būvniecības profesionāļu apmācības energoefektīvā būvniecībā un ēku atjaunošanā, kuras augsti novērtējuši paši būvnieki. Spriežot pēc dalībnieku atsaucības, šobrīd būvniecības speciālistu vidū ir liela interese par gandrīz nulles enerģijas patēriņa un pasīvajām ēkām, kas saistīta ar Eiropas Savienības un valsts izvirzītajām prasībām energoefektivitātes uzlabošanā. Lai šīs prasības izpildītu, liela nozīme būs zinošiem un profesionāliem strādājošajiem, tāpēc projekts “BUILD UP Skills FORCE” piedāvāja iespēju vairāk nekā 60 būvniecībā strādājošajiem un profesionālo skolu pedagogiem bez maksas iegūt zināšanas un prasmes par gandrīz nulles enerģijas ēku būvniecību, atjaunojamo energoresursu efektīvu izmantošanu un ēku atjaunošanu un pārbūvi.

Trešdaļa kursu dalībnieku bija būvniecības un atjaunošanas darbu projektu vadītāji, citi bija projektētāji, kā arī strādnieki, meistari un būvniecības pedagogi. Aptuveni puse no dalībniekiem bija ar 10 un vairāk gadu pieredzi būvniecībā, kas liecina par būvniecības profesionāļu vēlmi nepārtraukti paaugstināt savas zināšanas un prasmes, apgūstot jaunus un mūsdienīgus energoefektivitātes risinājumus. Pēc apmācībām dalībnieki par noderīgākajām atzina tēmas par siltumizolācijas materiāliem un ventilāciju. Īpaši augstu novērtējumu izpelnījās nodarbības Priekuļu tehnikumā Ērgļos, kur dalībniekiem bija iespēja aizvadīt praktiskos darbus ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšanā, pašu rokām būvējot konstrukcijas, tās siltinot un apgūstot jaunākos materiālus un paņēmienus energoefektīvā būvniecībā. Apmācību dalībniekiem bija lieliska iespēja apskatīt vienu no retajām pasīvajām ēkām Latvijā tās arhitekta Ervīna Kraukļa vadībā, kas viņiem ļāva iepazīt, kā praktiski notiek šādas ēkas būvniecība un kā tā funkcionē. Jāpiemin, ka apmācībām bija piesaistīti augsti kvalificēti pasniedzēji, ko kursu dalībnieki atzina kā vienu no svarīgākajiem faktoriem to veiksmei.

Projekts “BUILD UP Skills FORCE” tuvojas noslēgumam, un 27. aprīlī Rīgā norisināsies tā noslēguma konference un Deklarācijas par profesionālās pilnveides izglītības programmu energoefektīvai būvniecībai un ēku atjaunošanai ieviešanu parakstīšana. Plašāka informācija par to sekos projekta mājaslapā.

Laikā no 2014. līdz 2016. gada aprīlim tiek ieviests projekts „Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde energoefektīvu ēku būvniecības prasmju pilnveidei Latvijā” (BUILD UP Skills FORCE). Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības „Saprātīga enerģija Eiropai” programmas ietvaros. Projekta mērķis ir paaugstināt būvniecībā strādājošo prasmes un zināšanas par gandrīz nulles enerģijas ēku būvniecību un esošo ēku renovāciju. Projekta partneri: Rīgas plānošanas reģions, Kurzemes plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions, Zemgales plānošanas reģions, Latvijas Būvinženieru savienība, Izglītības kvalitātes valsts dienests, Latvijas Vides investīciju fonds.

Vairāk par projektu: http://www.rpr.gov.lv/bus-force/

Par šīs publikācijas saturu pilnu atbildību uzņemas projekta „BUILD UP Skills FORCE” īstenotāji. Tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības viedokli. Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME), kā arī Eiropas Komisija nav atbildīga par šīs informācijas atspoguļošanu.

Projekta vadītāja: Zane Bilzēna

tel: 67845111

e-pasts: zane.bilzena@lvif.gov.lvdrukāt lapu