Baltic Flows projekta sanāksme par lietusūdens apsaimniekošanas un meliorācijas politikas jautājumiem

Latvijas Vides investīciju fondu sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu un Fizikālās enerģētikas institūtu 2015. gada 27. novembrī rīkoja sanāksmi „BalticFlows aktualitātes; lietusūdens apsaimniekošanas un meliorācijas politikas nostādnes un jautājumi”.

Sanāksmes mērķis bija informēt par BalticFlows projekta aktivitātēm, izstrādāto Rīcības plānu lietusūdens apsaimniekošanai, par aktualitātēm meliorācijas jautājumos un pašvaldību pieredzi, kā arī diskutēt vai ūdenssaimniecības pakalpojumu likums ir solis lietusūdens apsaimniekošanas virzienā.

Sanāksmē piedalījās organizācijas, kuru darbība saistīta ar lietusūdens apsaimniekošanu un uzraudzību, un Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības.

Sanāksmes prezentācijas:

 

SIA "Vides investīciju fonda”; Rīgas plānošanas reģiona, Fizikālās enerģētikas institūta īstenotā projekta Baltic Flows mērķis ir ilgtspējīga un konkurētspējīga lietusūdeņu monitoringa un apsaimniekošanas sistēmas izveide.  Latvijā projekta aktivitātes aptver lietusūdeņu uzraudzības metožu izpēti, izmantoto tehnoloģiju pielietojumu un konkurētspēju, iedzīvotāju līdzdalības veicināšanu, kā arī labās prakses un priekšlikumu apkopojumu.

Projekts tiek ieviests ar ES 7. Ietvarprogrammas finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Turku Universitāte un projektā apvienoti 17 partneri no 6 ES valstīm.  Tā īstenošanas periods līdz 2016. gada 30. septembrim.

 

Papildus informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

    

 

Projekta mājas lapa: