lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā / Jaunumi / Baltic Flows projekta komanda apmeklē projekta semināru un sanāksmi Gdaņskā, Polijā

Projekta "Baltic Flows - Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā" komanda, laika posmā no 2015. gada 21. līdz 22. oktobrim apmeklēja projekta semināru „Risinājumi un iniciatīvas difūzā notekūdeņu monitoringam” kā arī projekta sanāksmi Gdaņskā, Polijā.

Projekta semināra laikā pārstāvji no Polijas publiskā un privātā sektora prezentēja esošo situāciju Polijā pilsētvides un lauku apvidus lietus ūdens apsaimniekošanas un monitoringa jomā, savukārt pārstāvji no Latvijas - Aija Zučika (fonds) prezentēja un diskutēja par potenciālo projektu ideju – Platformu - Izmēģinājuma lauku tehnoloģijām, sertificēšanas sistēmu, savukārt Sanita Jankovska (Rīgas plānošanas reģions)  par platformu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tīkla izveidei.

Projekta sanāksmes laikā tika apriesti ar projekta ieviešanas progresu saistīti jautājumi.

 

SIA "Vides investīciju fonda”; Rīgas plānošanas reģiona, Fizikālās enerģētikas institūta īstenotā projekta Baltic Flows mērķis ir ilgtspējīga un konkurētspējīga lietusūdeņu monitoringa un apsaimniekošanas sistēmas izveide.  Latvijā projekta aktivitātes aptver lietusūdeņu uzraudzības metožu izpēti, izmantoto tehnoloģiju pielietojumu un konkurētspēju, iedzīvotāju līdzdalības veicināšanu, kā arī labās prakses un priekšlikumu apkopojumu.

Projekts tiek ieviests ar ES 7. Ietvarprogrammas finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Turku Universitāte un projektā apvienoti 17 partneri no 6 ES valstīm.  Tā īstenošanas periods līdz 2016. gada 30. septembrim.

Papildus informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

    

 

Projekta mājas lapa:drukāt lapu