Iepirkumu speciālisti tiek aicināti palīdzēt izstrādāt zaļā publiskā iepirkuma kritērijus elektroenerģijai

Pašvaldību un valsts iestāžu iepirkumu speciālisti tiek aicināti palīdzēt izstrādāt zaļā publiskā iepirkuma kritērijus elektroenerģijai

Eiropas Savienības noteiktie Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) kritēriji elektrībai šobrīd tiek uzlaboti un pārskatīti. Pirmais posms šajā procesā ir aptauja, kas tiek veikta starp pašvaldību un valsts iestāžu iepirkumu speciālistiem 2015.gada oktobra mēnesī. Aptaujā tiek apzināts, cik daudz šobrīd elektroenerģija tiek iepirkta no atjaunojamiem energoresursiem, kādas iepirkuma procedūras tiek piemērotas un kas attur iepirkumu speciālistus vairāk iepirkt elektrību no atjaunojamo energoresursiem.

Aptauja ir mērķēta tiem iepirkumus speciālistiem, kuri jau ir veikuši iepirkumus zaļajai elektrībai, kā arī uz tiem, kuri vēl tikai to plāno darīt, bet šobrīd nav tādu iespēju. Pati aptauja aizņems 15 līdz 20 minūtes, lai to aizpildītu un sekmēs, lai uzlabotie kritēriji būtu gan noderīgi un atbilstoši.

Jo vairāk atbilžu tiks saņemts, jo precīzāki un realitātei atbilstošāki būs jaunie, uzlabotie kritēriji. Aptauja ir pieejama - angļu, vācu, spāņu, itāļu, franču un lietuviešu valodās.

Lai piedalītos aptaujā, spied šeit!