Primes projekta partneru sapulce Rīgā

19. un 20. maijā Rīgā tika organizēta projekta PRIMES - Zaļais iepirkums pašvaldībās, lai sasniegtu energoefektīvu rezultātu, partneru ceturtā darba sapulce. uz to ieradās visas projekta partnervalstis, lai pārrunātu iepriekšējā periodā ( 6 mēnešu ietvaros) izdarīto un vienotos par turpmākajām aktivitātēm. Liela daļa no projekta sapulces laika tika veltīts vidus atskaites apspriešanai un projekta nodevumu analīzei, kā arī apspriedei, kā projekta komandas darbu padarīt vēl efektīvāku labāku mērķu sasniegšanai. 

 

Projekta galvenais mērķis ir veicināt un sekmēt pašvaldību kapacitāti Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) principa ieviešanā, pašvaldībās veiktajos iepirkumos pakalpojumu un preču iegādē, sniedzot apmācības dažādos zaļā publiskā iepirkuma sektoros:

Projekta ilgums ir 36 mēneši, no 2013. gada 1. novembra – 2016. gada 31.oktobrim.

Projektu finansē: