lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā / Jaunumi / Baltic Flows projekta komanda apmeklē projekta sanāksmi un rīcības plāna konferenci Briselē, Beļģijā

Projekta "Baltic Flows - Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā" komanda, laika posmā no 2015. gada 20. līdz 22. aprīlim apmeklēja projekta sanāksmi un rīcības plāna konferenci Briselē, Beļģijā.

Sanāksmē tika pārrunāta projekta ieviešanas gaita katrā no projekta partneru valstīm un plānotas projekta aktivitātes turpmākajā projekta ieviešanas laikā. Fonds iepazīstināja ar semināra:„ Latvijas pieredze ar lietus ūdens saistīto projektu ieviešanā - sasniegtie rezultāti, izaicinājumi, vajadzības” rezultātiem.

Tika organizēta izstrādātā Rīcības plāna aktualizēšanas konference, kuras laikā tika prezentēts izstrādātais plāns, kas ietver esošās situācijas izpēti projekta dalībvalstīs lietus ūdens apsaimniekošanas jautājumos - pārvaldība, izmantotās tehnoloģijas, risinājumi, likumdošana, stiprās, vājās puses, priekšlikumi lietus plūdu mazināšanai un veiksmīgākai pārvaldībai.

Aicinām noskatīties plāna aktualizēšanas konferenci: http://bsr-jointactionplan.eu/

SIA "Vides investīciju fonda”; Rīgas plānošanas reģiona, Fizikālās enerģētikas institūta īstenotā projekta Baltic Flows mērķis ir ilgtspējīga un konkurētspējīga lietusūdeņu monitoringa un apsaimniekošanas sistēmas izveide.  Latvijā projekta aktivitātes aptver lietusūdeņu uzraudzības metožu izpēti, izmantoto tehnoloģiju pielietojumu un konkurētspēju, iedzīvotāju līdzdalības veicināšanu, kā arī labās prakses un priekšlikumu apkopojumu.

Projekts tiek ieviests ar ES 7. Ietvarprogrammas finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Turku Universitāte un projektā apvienoti 17 partneri no 6 ES valstīm.  Tā īstenošanas periods līdz 2016. gada 30. septembrim.

Papildus informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

    

 

Projekta mājas lapa:drukāt lapu