lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā / Semināri / Baltic Flows projekts organizēja sanāksmi par Latvijas pieredzi ar lietus ūdens saistīto projektu ieviešanu

Latvijas Vides investīciju fondu sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu un Fizikālās enerģētikas institūtu 2015. gada 1. aprīlī Rīgas domē rīkoja sanāksmi:„ Latvijas pieredze ar lietus ūdens saistīto projektu ieviešanā - sasniegtie rezultāti, izaicinājumi, vajadzības”.

Sanāksmē piedalījās vairāk nekā 35 pārstāvji no pašvaldībām, uzņēmējdarbības sektora un pētniecības institūcijām.

  • Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā // BALTICFLOWS Aija Zučika, Latvijas Vides investīciju fonds Sanita Jankovska, Rīgas plānošanas reģions Gunta Šlihta, Fizikālās enerģētikas institūts
  • Pasākumi kopīgai pārrobežu Gaujas/Koivas upes baseina apgabala apsaimniekošanai // GAUJA/KOIVA Kristīna Veidemane, Baltijas Vides Forums
  • Ilgtspējīgu lietus ūdeņu apsaimniekošanas (ILŪA) sistēmu attīstības sekmēšana Igaunijas – Latvijas pārrobežu teritorijas pilsētās aktīvu un ilgtspējīgu kopienu vides uzlabošanai // (D)RAIN FOR LIFE Jurijs Kondratenko, Grupa 93
  • Ilgtspējīga lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes uzlabošanai  // RAIN-WATER-MAN Laine Baha, Bauskas novada pašvaldība, Gints Freibergs, SIA „Firma L4” Tabita Šķerberga, Jelgavas novada pašvaldība
  • Integrēta intelektuāla platforma pārrobežu dabas tehnoloģisko sistēmu monitoringam // INFROM Jānis Zvirgzds, RTU
  • Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana // RĪGA PRET PLŪDIEM Andris Ločmanis, Rīgas dome, Pilsētas attīstības departaments
  • Ar ūdens apsaimniekošanu saistītās PROGRAMMAS UN UZSAUKUMI Elīna Konstantinova, biedrība „Baltijas krasts”

11006403_327160727454214_4088611067454621512_n    13815_327160730787547_226685188267750848_n

SIA "Vides investīciju fonda”; Rīgas plānošanas reģiona, Fizikālās enerģētikas institūta īstenotā projekta BalticFlows mērķis ir ilgtspējīga un konkurētspējīga lietusūdeņu monitoringa un apsaimniekošanas sistēmas izveide.  Latvijā projekta aktivitātes aptver lietusūdeņu uzraudzības metožu izpēti, izmantoto tehnoloģiju pielietojumu un konkurētspēju, iedzīvotāju līdzdalības veicināšanu, kā arī labās prakses un priekšlikumu apkopojumu.

Projekts tiek ieviests ar ES 7. Ietvarprogrammas finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Turku Universitāte un projektā apvienoti 17 partneri no 6 ES valstīm.  Tā īstenošanas periods līdz 2016. gada 30. septembrim.

Papildus informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

    

 

Projekta mājas lapa:

    drukāt lapu