lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Zaļais iepirkums pašvaldībās, lai sasniegtu energoefektīvu rezultātu (PRIMES) / Semināri / Projekta PRIMES apmācības par Zaļo publisko iepirkumu

2015.gada 24. martā SIA Vides investīciju fonds projekta PRIMES ietvaros organizēja apmācību semināru pašvaldību iepirkuma speciālistiem attiecībā uz zaļo publisko iepirkumu un to kritēriju piemērošanu pašvaldību izstrādātajām tehniskajām specifikācijām izmantojot ES vadlīnijas un labās prakses piemērus. 

Semināra laikā pašvaldības tika informētas par normatīvo regulējumu un apstiprināto zaļā iepirkuma veicināšanas plānu, tā uzstādītajiem mērķiem. Tika apskatīti dažādi piemēri, dzīves cikla analīzes nozīmīgums, ietaupījumu aprēķinu metodes un citi svarīgi jautājumi attiecībā uz Zaļo publisko iepirkumu. 

Pasākums tika organizēts divās daļās. Pirmā bija seminārs, bet otrā praktiskais darbs grupās strādājot pie dažādiem uzdevumiem, lai integrētu ZPI kritērijus.

Aicinām iepazīties ar semināra laikā sniegtajām prezentācijām:

Zaļais iepirkums pašvaldībās, lai sasniegtu energoefektīvu rezultātu - projekts PRIMES - Zane Ramane, Vides investīciju fonds

Zaļais publiskais iepirkums: tā nepieciešamība un normatīvo aktu prasības - Inese Pelša, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Zaļais publiskais iepirkums: EK vadlīnijas un to izmantošana - Jana Simanovska, Vides investīciju fonds

Līdzšinējā pieredze zaļajā publiskajā iepirkumā Latvijā: tendences, tipiskākās kļūdas, ieteikumi - Agnese Irmeja, Iepirkumu uzraudzības birojs 

Zaļais publiskais iepirkums būvdarbos: prasības, iespējas, Latvijas pieredze  - Artis Dzirkalis, būvkeksperts, projekts Primes 

Zaļā publiskā iepirkuma izstrāde:   - Zinta Sirmā, Iepirkumu speciāliste, projekts PRIMES 

 

 

projekta PRIMES atbalstītās produktu grupas:  

  • Siltumizolācija (ar zaļā iepirkuma kritērijiem varat iepazīties šeit: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/insulation/lv.pdf) 
  • Transportlīdzekļi (http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/transport_lv.pdf)
  •  IT aprīkojums sabiedriskās ēkās (http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/office_it_equipment_lv.pdf)
  • Apgaismojumam – ielu apgaismojumam (http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting_lv.pdf) un iekštelpu apgaismojumam (http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting_lv.pdf)
  • Apkures sistēma un atjaunojamie energoresursi (http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_product_sheet_lv.pdf)
  • Sabiedrisko ēku renovācija (http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_product_sheet_lv.pdf)

 

Tā kā ekspertu darba laiks ir ierobežots, ieguvējas būs tās pašvaldības, kuras pieteiksies pirmās.  

 

Projekta vadītāja: Zane Ramane

tel: 67845111

e-pasts: zane.ramane@lvif.gov.lvdrukāt lapu