lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Profesionālās izglītības programmu izstrāde energoefektīvu ēku būvniecības prasmju pilnveidei / Jaunumi / Jaunās profesionālās pilnveides izglītības programmas energoefektīvā būvniecībā saņem nozares ekspertu atbalstu

Projekta Build Up Skills FORCE ietvaros turpinās sarunas ar būvniecības un izglītības nozares ekspertiem un atbildīgo ministriju pārstāvjiem, lai gūtu atbalstu projekta ietvaros izstrādātajām profesionālās pilnveides programmām un aktualizētu kvalificēta darbaspēka nozīmību būvniecības un renovācijas nozarē. Jau iepriekš ziņots, ka projekta BUILD UP Skills FORCE ietvaros tiek izstrādātas divas profesionālās pilnveides izglītības programmas, lai paaugstinātu būvdarbu veicēju zināšanas un prasmes – „Ēku siltināšanas darbi un energoefektīva renovācija” un „Inženierkomunikāciju izolēšanas darbi”. Projekta pārstāvji ir tikušies gan ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA), gan ar Būvniecības nozares ekspertu padomes (NEP), gan Ekonomikas ministrijas (EM) pārstāvjiem. Tuvākajā nākotnē plānotas arī tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un citu to institūciju pārstāvjiem institūcijām, kuru pārziņā ir ilgtspējīgas būvniecības un izglītības attīstība Latvijā.

Sarunās ar Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta vecāko referentu Raimondu Brīdaku un NVA pārstāvjiem, kas atbildīgi par apmācībām, NVA Apmācību nodaļas vadītāja Valda Puiše atzinīgi izteicās par jaunajām mācību programmām, kuru lielākā priekšrocība būtu aktuālas un tirgū pieprasītas zināšanas par gandrīz nulles enerģijas ēku būvniecību un energoefektivitātes risinājumiem ēku renovācijā. Tā kā viņa uzskata, ka šīs programmas varētu būt noderīgas esošajiem bezdarbniekiem, NVA ir gatavi iesaistīties šo programmu realizēšanā, taču projekta komandai jāturpina darbs, lai gan programmas, gan arī izglītības iestādes, kurās šīs programmas varēs apgūt, būtu licencētas un reģistrētas NVA izglītības iestāžu reģistrā.

Lai varētu uzsākt sarunas ar ministriju atbildīgajām amatpersonām par atbalstu projekta BUILD UP Skills FORCE izglītības programmām un nepieciešamajiem likumdošanas grozījumiem būvniecībā nodarbināto kvalifikācijas celšanai, nepieciešams saņemt būvniecības nozares profesionāļu NEP atzinumu par izveidoto izglītības programmu piemērotību būvniecības profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un iekļaušanu valsts un privātajās būvniecības profesionālajās izglītības programmās. 19. februārī aizvadītajā NEP sanāksmē tika saņemts atbalsts šo programmu izstrādei un realizācijai nākotnē.

Līdz ar to 11. martā aizvadīta pirmā tikšanās ar EM Būvniecības un mājokļu politikas departamenta Būvniecības politikas nodaļas vadītāju Renāru Špadi. Tikšanās laikā projekta pārstāvji iepazīstināja EM pārstāvi ar priekšlikumiem, kas veicinātu stingrāku prasību piemērošanu būvniecībā strādājošo izglītībai un kvalifikācijai, kas savukārt celtu būvniecības nozares efektivitāti. Projekta eksperti uzskata, ka šādas kvalifikācijas prasības būtu jāiestrādā Eiropas Savienības grantu 2014.-2020. gadam saņemšanas kritērijos – būvlaukumā strādājošajiem ir jābūt apmācītiem. EM šādu iniciatīvu konceptuāli atbalsta, jo jau šobrīd izstrādātie vispārīgie būvnoteikumi iekļauj terminu „kvalificēts būvdarbu izpildītājs”, kas dod iespēju iepirkumos izvirzīt kvalifikācijas prasības ne vien pret tehniskā projekta izstrādātajiem, bet arī pret būvniecībā iesaistītajiem strādniekiem, tādejādi veicinot strādājošo kvalifikācijas paaugstināšanu.  Līdz ar to šāda prasība grantu saņemšanas kritērijos veicinātu esošās likumdošanas ieviešanu.

Laikā no 2014. līdz 2016. gadam tiek ieviests projekts „Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde energoefektīvu ēku būvniecības prasmju pilnveidei Latvijā” (BUILD UP Skills FORCE). Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības „Intelligent Energy Europe” programmas ietvaros. Projekta mērķis ir paaugstināt būvniecībā strādājošo prasmes un zināšanas par gandrīz nulles enerģijas ēku būvniecību un esošo ēku renovāciju. Projekta partneri: Rīgas plānošanas reģions, Kurzemes plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions, Zemgales plānošanas reģions, Latvijas Būvinženieru savienība, Izglītības kvalitātes valsts dienests, Latvijas Vides investīciju fonds.

Vairāk par projektu: http://www.rpr.gov.lv/bus-force/

Papildu informācija: Agris Kamenders, projekta vadītājs, Rīgas plānošanas reģions, e-pasts: agris.kamenders@rtu.lv

Par šīs publikācijas saturu pilnu atbildību uzņemas projekta „BUILD UP Skills FORCE” īstenotāji. Tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības viedokli. Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME), kā arī Eiropas Komisija nav atbildīga par šīs informācijas atspoguļošanu.

 

Projekta vadītāja: Zane Ramane

tel: 67845111

e-pasts: zane.ramane@lvif.gov.lvdrukāt lapu