lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā / Jaunumi / Baltic Flows projekta komanda piedalās projekta darba sanāksmē Upsalā, Zviedrijā

Projekta "Baltic Flows - Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā" komanda, laika posmā no 2014. gada 9. līdz 10. septembrim apmeklēja projekta sanāksmi Upsalā, Zviedrijā.

Sanāksmē tika pārrunāta projekta ieviešanas gaita katrā no projekta partneru valstīm un plānotas projekta aktivitātes turpmākajā projekta ieviešanas laikā. Fonds, kā projekta komunikācijas darba pakas vadītājs sniedza pārskatu par projekta komunikācijas aktivitāšu izpildes progresu.

Projekta partneriem tika dota unikāla iespēja iepazīties ar Jens Folsters prezentāciju par difūzā piesārņojuma slodzes uzraudzību, tehnoloģijām un izaicinājumiem Zviedrijā, kā arī Faruk Djodjic prezentāciju par fosforu- identificēšanu un mērījumiem piesārņojumu avotos.

Aicinām iepazīties ar prezentāciju.

Labās prakses ietvaros, partneri tika aicināti ekskursijā gar Upsalas kanālu, kas ar kaskāžu palīdzību un pareizu apsaimniekošanu vairs nepārplūst radot draudus tuvējām ēkām.

SIA "Vides investīciju fonda” īstenotā projekta Baltic Flows mērķis ir Ilgtspējīga un konkurētspējīga lietusūdeņu monitoringa un apsaimniekošanas sistēmas izveide.  Latvijā projekta aktivitātes aptver lietusūdeņu uzraudzības metožu izpēti, izmantoto tehnoloģiju pielietojumu un konkurētspēju, iedzīvotāju līdzdalības veicināšanu, kā arī labās prakses un priekšlikumu apkopojumu.

Projekts tiek ieviests ar ES 7. Ietvarprogrammas finansiālu atbalstu. projekta vadošais partneris ir Turku Universitāte, un projektā apvienoti 17 partneri no 6 Eiropas Savienības valstīm.  Tā īstenošanas periods līdz 2016. gada 30. septembrim.

Papildu informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+371 67845111

Projektu finansē:

    

 

Projekta logo:drukāt lapu